Förlagserbjudande

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Erbjudande till förlagen

En egen kanal

  • Egen logga och design (skin).
  • Länkar som bara era kunder når. Här kan ni bädda in sådant som kunderna betalar för.
  • Reklamfritt
  • Styra vilka som redigerar dessa sidor

En kanal på Wikiskola där förlagen kan producera och återanvända material på Wikiskola. Allt under en CC-licens. Men här gör förlaget en egen version där de granskat och kvalitetskontrollerat materialet (förlagens roll). Förlaget kan stå som ansvarig utgivare och garant för att det är sant, sakligt, i samklang med värdegrunden, följer styrdokumenten.

Det är möjligt att knyta det fria materialt till coyrigt-material genom länkar och inbäddning. Det är viktigt att markera vilket material som i så fall är copyright (animeringar som ligger på andra servrar och ej låter sig kopieras, övningar som kräver inloggning etc).

Det fria material förlaget producerar kommer att återanvändas utanför kanalen och utvecklas vidare vilket är en fördel. Alla förbättringar kan tas tillbaka till kanalen. Poängen är att kanalen står för det garanterade innehållet.

En utvecklingsmiljö

Wikiskola är en utvecklingsmiljö där förlagen kan skapa nya typer av undervisningsmaterial i en kollaborativ miljö. Här kan man experimentera med affärsmodeller som bygger på fritt innehåll. Här kan man knyta kontakter och utveckla samarbeten med framtida läromedelsproducenter.

Förlaget kan sponsra en lärare att vara redaktör för en kurs så att det utvecklas bra resurser som knyter an till förlagets läromdel (fysisk eller digital bok, interaktiva övningar etc).

En marknadsföringskanal

Vi har just fått nya läroplaner för grundskolan och gymnasiet. Skolorna beställer böcker och gör därmed ett val som påverkar bokinköpen för lång tid. Har man väl valt läromedel för exempelvis Matematik 1C fortsätter man gärna med samma förlag för kommande kurser. Sedan kompletteringsköper man böcker för de som slitits ut. En kraftig inlåsningsfaktor alltså.

Wikiskola erbjuder ett verktyg för att locka över kunder. Genom att skolor använder Wikiskola som ett komplement till den bok de valt kan de exponeras för länkar till det förlag vi samarbetar med inom en kurs. Förlaget kan visa upp lärobjekt med anknytning till sitt läromedel, exempelvis övningar och laborationer. Här finns en unik möjlighet att inleda dialog med och påverka användare av konkurrerande läromedel.

Elever och föräldrar kan komma att uttrycka starkare åsikter om vilket läromedel skolan bör använda. Det är fullt tänkbart att eleverna tillåts välja den bok som passar dem bäst och att undervisningens grundstruktur finns på nätet i Wikiskola.

Lärarhandledningar

Se gärna de sidor på wikiskola som följer ett läromedel som en lärarhandledning vilken ständigt uppdateras med fler filmer, övningar animationer mm att använda i undervisningen. Den tillhörande diskussionssidan används av lärare för didaktiska diskussioner, planer, bedömningsunderlag mm.

Erbjudande till Skolverket

Det behövs fria lärobjekt för skolan. Resurssidor behöver bli stora för att locka återkommande besökare. Wikiskola.se har både relativt mycket innehåll och många besökare (flertalet av dessa är personer utifrån som jag inte känner). Wikiskola får bidrag från många av mina kollegor på TIS Stockholm. Fler inom hela TIS är på gång och Wikiskola har också besökare som hittat hit och börjat redigera helt på egen hand.

Wikiskola skulle kunna bidra på många sätt till de behov som skissades på samrådet och bidra till utveckling av undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena och teknik på gymnasiet:

  • Wikiskola kan bidra till utveckling av undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena och teknik på gymnasiet
  • Wikiskola är ett stöd för att stimulera lärare och elever i NVT och bidrar till att öka elever måluppfyllelse. Om Skolverket engagerar sig på något sätt i att lyfta fram wikin som samarbetsform för lärare skulle det kunna stimulera utveckling inom NVT på ett nationellt plan.
  • Wikiskola tydliggör på ett enkelt sätt vad gymnasieelever lär sig. Wikiskola kan var ett verktyg i introduktionskurser eller repetition vid högre utbildningar och fungera som en bro mellan dessa och gymnasiet. Eller varför inte lägga kurser inom högre utbildning på wikiskola?
  • Wikiskola är genom sin natur ett forum för utveckling av interaktiva läromedel och didaktiska diskussioner. Wikiskola drivs ideellt och kostnaderna för serverplats ligger på ett par hundra per år. Ett byte till serverplats med mer processorkraft för att möta en ökad trafik skulle öka kostnaden med en faktor tio (uppskattningsvis 10 000 unika användare per dag). Detta skulle bidra till att organisera en hållbar och bestående utveckling av undervisning i naturvetenskap och teknik i hela skolsystemet.