Ett positivt omdöme i kemi med saker att sträva efter

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nationellt mål:

  • kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas,

Omdöme

Du har deltagit i ett flertal laborationer och skrivit om det i din

blogg. Jag har kunnat bedöma hur du och kamraterna i din grupp har

planerat laborationerna. Dina rapporter innehåller beskrivningar av hur

laborationen utfördes och du redovisar resultaten på ett lättfattligt

sätt. Detta betyder att du når mål nummer ett ovan.


För att utveckla din förståelse av det laborativa arbetssättet behöver

du träna på att planera och genomföra fler laborationer av olika

slag. Det är bra om du övar mer på att planera vilken variabel som ni ska

mäta, vilken som ska varieras och vilka som ska hållas lika.


Du bör även sträva efter att försöka hitta mer spännande eller

varierande frågor att undersöka. Diskutera gärna i gruppen vilken fråga

ni vill få svar på genom ert experiment.


Du kan öka kvaliteten i det laborativa arbetet genom att göra fler

undersökningar, samla in fler mätvärden och arbeta snabbt och

noggrannt. Då blir det mer spännande att rita diagram och arbeta vidare

med resultaten efter laborationerna. Du kommer att lära dig mer kemi om

du gör bättre laborationer.