Entreprenörskap/Omvärldsanalys

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Omvärldsanalys/omvärldsbevakning

Competitive Intelligence In Short

Så fort man har en idé som man tycker är bra är det dags att stanna upp.

Det räcker med att man har en kort beskrivning av idén för att man ska kunna göra en omvärldsanalys.

Det är viktigt att ta reda på vad som redan finns innan man blir alltför förtjust i idén och lägger tid och pengar på den.

Om det visar sig att den idé man har redan finns kan man göra på tre sätt:

  • lägg ner och hitta en ny idé
  • modifiera idén så att den blir någorlunda unik
  • köra vidare ändå om man tror att man kan göra bättre än konkurrenterna eller om marknaden är stor nog för flera aktörer.

Vad betyder omvärldsanalys?

När Wikipedia skriver om Omvärldsanalys säger de att: "Enkelt sammanfattat kan en omvärldsanalys sägas svara på frågan: Vilka processer och händelser äger rum i vår omvärld, och hur påverkar det våra/mina möjligheter att nå våra/mina mål? I samband med detta kan ett antal olika handlingsalternativ utarbetas, hypotetiska konsekvenser redovisas och rekommendationer göras. De beslut och ageranden som följer på en omvärldsanalys beskrivs ofta som en vald strategi, varför omvärldsanalys gärna relateras till strategiutveckling och mer övergripande beslut. Det hindrar dock inte att omvärldsanalys görs i alla typer av sammanhang där det strategiska inslaget är mindre."

"Omvärldsanalysen är inte bunden till någon särskild modell, även om SWOT-modellen ofta används. Därutöver används ofta olika modeller för att kategorisera omvärlden, till exempel PEST-analys eller STEEP-analys. Omvärldsanalys görs ofta i samband med olika scenarioarbeten då scenarierna skapas genom att identifiera trender i omvärlden och konstruera idéer om hur dessa trender kommer att utvecklas och påverka den verksamhet man intresserar sig för. Det som då skapar trender och förändringar betecknas drivkrafter. En viktig del av omvärldsanalysen är både att identifiera olika drivkrafter, men också fokusera mot de som upplevs som särskilt viktiga för organisationen. Vad som är viktigt beror dock på vilket perspektiv som anläggs och vilket intresse som ges företräde, varför en väl förankrad omvärldsanalys förutsätter att flera personer med olika perspektiv involveras i utarbetandet."

Wikipedia skriver om PEST-analys

Sammanställ det du kommit fram till

Uppgift
Gör en omvärldsanalys för din idé

Eftersom vi befinner oss på idéstadiet (och redan gjort en SWOT) strävar vi efter att besvara följande frågor:

  1. Vilka produkter som liknar er finns på marknaden? Det kan till exempel vara en liknade app.
  2. Vilka företag är verksamma inom samma område som vår idé befinner sig?
  3. Vilka andra aktörer är viktiga i sammanhanget?
  4. Vilka trender är relevanta för analysen?
  5. Vilka drivkrafter har individer och organisationer?
  6. Vad kännetecknar våra kunder?

Googla och fundera för att finna svar på frågorna ovan och lägg in relevanta länkar. Det kan också vara bra att trendspana i sociala medier som Facebook och Linkedin. Det är lämpligt att länka från ord och namn istället för att klippa in hela URL:er.

Resultatet av din omvärldsanalys sammanställer du i en tabell med korta kommentarer och beskrivningar av det du kommer fram till. Du kommer att använde detta i din pitch vid ett senare tillfälle.


Lär mer