Entreprenörskap/Ekonomiska planer

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Uppgift Ekonomisk plan

Syftet är att du ska lära dig skriva en ekonomisk plan som kan lämnas till banker, finansiärer eller på Kickstarter. Om man söker bidrag eller pengar på andra sätt behövs det ofta en kortfattad ekonomisk plan. Man kanockså tävla med affärsidéer på exempelvis Venture Cup.

Ofta använder man två typer av ekonomiska planer; likviditetsbudget och resultatbudget.

Dessa två budgetar utgör grunden för en ekonomisk plan som kan lämnas till banker, finansiärer eller på Kickstarter. Vi kommer att arbeta vidare med en kombination av dessa planer en så kallad kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen tar hänsyn till att kostnader och intäkter varierar över tid. Försäljningen kan variera över årstiderna eller det kan vara så att företaget har stora investeringskostnader i början medan vinsterna kommer senare.

Ett kassaflöde, även kallat betalström, är ett företags flöde av inbetalningar och utbetalningar, det vill säga flödet av pengar, under en viss tidsperiod (vanligtvis ett räkenskapsår). Kassaflödesanalysen, som finns i årsredovisningen, visar kassaflödet under räkenskapsåret.

En mall skapad av Jörn karlsson: Kassaflödesanalys
Ett exempel med korvgubben i mallen: Kassaflödesanalys med korvförsäljning som exempel


Uppgift
Skapa en kassaflödesanalys

Använd din kalkyl för företagets första år och fyll i vad du kan i dokumentet. Diskutera i grupp hur ni ska föra in uppskattade siffror för en tänkt utveckling av er app och dess intäkter under första året.

Utvärdera vilka komponenter i malldokumentet som verkar använbara. Försök nu bygga en egen kassaflödesanalys från grunden. Nu jobbar du på egen hand. Det som behöver finnas med som minimum är intäkter och utgifter månad för månad samt en graf över dessa så att det framgår när ni når break even.

Lämna in genom att ladda upp din Excelfil (på Canvas).