Entreprenörskap/Affärsplanen

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Affärsplanen

Vi ska börja skissa på en affärsplan. För att den ska bli bra måste man veta ganska mycket men vi ska börja ändå. Alla saker som vi inte vet nu skriver vi upp som frågor så att vi kan ta reda på detta i framtiden. Genom att börja tänka på affärsplanen redan nu får vi bättre överblick på hela projektet.

Att skriva en projektplan

Att skriva en projektplan, fr Sahlgrenska

Affärside - Pass 1

 • Beskriv er valda projektidé eller affärsidé. Vad är poängen med det ni gör? Det ska vara en kort beskrivning som berättar det viktigaste med några få meningar.

Pass 2 - Affärsidé

Behov Produkten ska svara mot ett behov.

Maslow Se länken vid sidslutet till kritisk artikel.

maslowsidan på engelska Wikipedia har bild på trappan

Övning Titta på annonsen från delikatesskungen. Hur tror du ekonomin ser ut för företaget?

 1. Vad kostar korven i inköp för delikatesskungen?
 2. För eleverna
 3. För slutkunden?
 4. Vilka andra kostnader har delikatesskungen.
 5. Deras omsättning?
 6. Deras vinst?

Gruppuppgift: Försök hitta på en ny affärsidé inom området klassförsäljning. Kolla sid 39 för inspiration.

Redovisning på era hemsidor.

Mina erfarenheter

Hundguiden, SmartParc, Wireface, Patent, IMC, Yknot, Alloy.

Tidsplan och GANTT Pass 3

Ert projekt behöver planeras. Det ska vara klart i vår men det är viktigt att ni håller farten uppe hela tiden. Vilka delar behöver ni jobba med och när ska det ske.


Vi börjar med en tankekarta. Sedan får ni diskutera och skapa en tidsplan.

GANTT-shemat

Ett GANTT-shema har projektets aktiviteter listade i ordning till vänster. I överkant är tidsaxeln som kan indelas i veckor eller månader. I rutorna markerar man när det ska vara aktivitet i projektet. Vartefter man blir klar med delaktiviteter markeras detta och man kan stämma av om man håller planen.

Exempel på en tidsplan gjord i Numbers

GanttProject
Ganttproject är ett Open Source-progrram
Projektstyrning med Trello och WBS

Projektstyrning med wbs aktivitet from Jens Berntsen

 • Vattenfallsprincipen är bra för långvariga projekt som behandlar många personer i projekt som inte påverkas av tiden och är enkla att förutse.
 • Agila arbetssätt är bra i mindre grupper under en kortare tid för projekt som är svåra att förutse. En flexibel arbetsform
 • Trello är ett digitalt hjälpmedel för struktur och arbetsfördelning i projekt. Du kan bjuda in personer till ditt projekt och fördela arbetsbördan bland medlemmarna.
 • WBS (Work breakdown Structure) är en metod för att dela upp och visualisera vilka uppgifter som ska göras och i vilken ordning de bör göras i för att bli klar med projektet.
Begrepp
 • Iteration

Rollspel - Inkubatorn

Definition
En inkubator är en plats för små nystartade företag att växa till sig.

En inkubator eller företagskuvös är en plats med nystartande företag. En inkubator hjälper till i nya företag startskede och tillhandahåller exempelvis lokaler, telefon, dator, marknadsföring, utbildning och personligt nätverksbyggande. En inkubators främsta uppgift är att förbättra affärsklimatet i regionen och främja entreprenöriella handlingar. Inkubatorer är ofta sammankopplade med universitet men finns även utanför universitetssfären. Syftet med inkubatorverksamhet är.

 • Att diversifiera ekonomin och öka skattebasen
 • Att stärka den privata sektorn
 • Att skapa en decentrialiserad och lokal/regional utveckling
 • Att ändra attityden inför entreprenörskap, innovation och risktagandet att skapa jobb
 • Att öka chansen till företagets överlevnad
 • Att främja utveckling och överföring av teknik

Företag får ansöka om hjälp och stöd hos inkubatorn. Om inkubatorn tror på att det ansökande företaget har en produkt och en lönsam framtid får företaget stöd av inkubatorn. Inkubatorn sätter också upp delmål som företagen måste fylla. Detta brukar hålla på i några år innan företag räknas som redo att klara sig på egen hand. Wikipedia skriver om Inkubator_(nyföretagande)


Inkubatorn vill ha en statusrapport

Ni har nu varit ett halvår i inkubator. Ni har inte hunnit så långt som ni önskat för det dök upp nya idéer och tekniska problem. Och allting tar längre tid än man tror.

Nu vill inkubatorn veta hur långt ni kommit och få en stusrapport fö att bestämma om ni ska få vara kvar.

Men också för att kunna hjälpa er med tips och råd. kanske behöver ni modifiera er affärsidé.

Uppgift: Presentera ert projekt på en A4.

Syfte: Tänk dig in i situationen att du har arbetat heltid med ditt projekt i ett halvår och beskriv hur det ser ut då. Det kommer att hjälpa dig att visualisera dina mål.

Lektion - Projektarbete i praktiken

Samarbetsverktyg

 • Google docs
 • Facebook
 • Wikisar

Distansmötetn

Skype

iMeet ?

Projektplanering

Excel duger bra men vad fins det mer?

Informationsinhämtande

Andra resurser Nutek Vinnova, etc

Projektledning på riktigt

Två presentationer på Slideshare:

Snabbkurs i projektledning
Vad är ett projekt?
Linnéuniversitetet
Wikipedia skriver om Projektledning

Coachning av grupper och individer

GROW-modellen

Tävlingar i Innovations och Entreprenörskap

har man en bra affärsplan kan ma nställa upp i olika tävlingar:

Nyttan med tävlingar är, förutom att man kan vinna pengar, att det ger kontakter och uppmärksamhet. Dessutom tvingas man tänka igenom sin affärsplan och konceptets ytterligare ett varv vilket är nyttigt.