Energiavsnittet

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Framtidens energi

Fusion
Solceller
Vindkraft
Vindkraft på Island
Vågkraft
Vattenkraft
Bioenergi
Fission

Bakgrund

Hållbar utveckling ligger i tiden och det går ständigt att läsa debatter om vilka energilösningar man bör satsa på för framtiden. För att nå FN's klimatmål behöver fossila bränslen ersättas med mer miljövänligare och effektiva alternativ. Detta samtidigt som förbrukningen förväntas öka i framtiden då befolkningsmängden ökar. Exempel på lösningar som finns innefattar fusion, fission, vindkraft, vattenkraft, solkraft och vågkraft för att nämna några få. Men vilken av dessa energiformer bör Sverige satsa på för framtiden? Det finns många olika intressegrupper i samhället som på olika sätt gynnas av de olika lösningarna.

Grupper

Energigrupp 1 TE17c
Energigrupp 2 TE17d

Uppgift

Gruppuppgift som resulterar i en energimässa. Fokus ligger på framtidens energi med och ett hållbart samhälle. Ni kommer tilldelas en energiform som ni skall efterforska och presentera på mässan. Ni ska ikläda er rollen som en intresseorganisation (myndighet, företag, ideell organisation etc.) och sälja in er energiform utifrån er intresseorganisations perspektiv. Vid mässan ska ni använda 4 olika presentationssätt: en hemsida, en hand-out som ni delar ut till besökarna vid mässan, en rullande film och en plansch/vepa.

Energiformer att välja på: Fusion, Fission, Vindkraft, Vattenkraft, Solenergi, Vågkraft, Bioenergi.

Frågor som kan genomsyra projektet och som behöver presenteras på minst ett av de 4 sätten (dock behöver inte alla frågor vara med på varje presentationssätt).

 1. Varför bör Sverige satsa på er energiform i framtiden?
 2. Hur fungerar er energiform?
 3. Vilka fördelar har er lösning?
 4. Vilka begränsningar/hinder finns från att genomföra lösningen i full skala?
 5. Behövs det politiska förändringar för att genomföra er lösning?
 6. Hur ser elmarknaden ut idag?
 7. Vilka tillämpningsområden finns för er teknik idag?
 8. Presentera även en kostnadskalkyl på er lösning.

Ni ska arbeta i grupper om 4 där varje person har ett ansvarsområde.

 1. Ansvar för vepa(plansch)
  • Ansiktet utåt vid mässan. Säljargument och reklam för er energiform.
  • Förslag att ta med på vepan: Namn på projekt och energiform, länk till hemsida (google url/QR-code), några huvudargument, bilder på er lösning.
 2. Ansvar för en hand-out(nyhetsbrev)
  • Nödvändig information om er lösning och information om de senaste nyheterna. Rekommenderat format: A4 eller A5. Större eller mindre format än det blir lätt otympligt och jobbigt för besökarna att bära på.
  • Denna är ett utmärkt reklamtillfälle inför omröstningen. Det är via denna som besökarna sedan kan komma ihåg er monter och vilka ni är.
  • Förslag att ha med: Namn på projekt och energiform. En sammanfattning av er teknologi och nyheter inom området, kostnadskalkyl
 3. Ansvar för hemsida
  • Information om projektet och hur arbetet har fortskridit (blogg eller loggbok)
  • Förslag att ha med: flikar med innehåll som: information kring er teknik, fördelar, hur Sveriges elmarknad ser ut idag, ekonomi.
 4. Ansvar för en rullande film(eller Powerpoint)
  • Visa funktion och tillämpningar. Här presenteras till exempel information hur er teknik fungerar, vilka olika lösningar som finns, begränsningar och ekonomi.
  • Sensavis

Vi kommer att arbeta enligt CDIO som beskrivs nedan

Deadline

Deadline 21/2-2019

CDIO

CDIO är ett nätverk och modell skapat av KTH, MIT, Chalmers, LiTh och är ett arbetssätt för att träna på ingenjörsrollen. Modellen står för de steg en ingenjör går igenom för utveckling av produkter, processer eller system [1]. Men vi ska tillämpa principen i detta projekt.

C-Concieve

Den första fasen i CDIO heter Concieve (tänka ut) och under denna fas går uppdraget ut på att ta reda på fakta kring uppgiften, bestäm vilket område ni skall fokusera på, bestäm ansvarsområden. Bestäm vem som är avsändare för ert budskap.

Inlämning i slutet av Concieve-fasen: Inlämning av gruppnamn, gruppmedlemmar och inriktningsområde samt ansvarsområden.

D-Design

Skapa­fasen innebär att skapa en lösning som tillfredsställer behoven utifrån sammanhanget som lösningen ska fungera i. Olika alternativ kan tas fram där gruppen enas om ett förslag som man går vidare med i nästa fas.

I-Implement

Genomförande­fasen innebär att lösningen skapas med de verktyg man identifierat i idé­fasen. Här kontrolleras produkten och testas så att den fungerar så som det var tänkt.

O-Operate

Operate (driva och förvalta) fasen är där ni driver och förvaltar er produkt. För projektet innefattar det hemsidan, hand-outen, vepan och filmen som visas på expot.

Expo

Ett Expo (mässa) kulminerar ert projekt där ni i era grupper kommer att ställa ut era arbeten. Under mässan kommer ni att presentera era projekt och argumentera varför er energiform är rätt för framtidens Sverige. Ni kommer att agera utställare och besökare. De som inte ställer ut agerar besökare och vice versa.

Vid slutet av Expot kommer vi hålla en omröstning om vilken lösning Sverige bör satsa på.


Verktyg (förslag)

Kommunikation

 • Slack
 • Messenger


Planering

 • Trello
 • Monday
 • Google kalkylark


Dokumentering

 • Officepaketet
 • Open office
 • Google docs


Hemsida

 • Wordpress


Plansch/Hand-out

 • Adobe Illustrator
 • Indesign


Film

 • Power Point
 • Adobe Spark
 • Adobe Premier
 • Windows moviemaker


Material och inspiration

Vepa:

https://creativemarket.com/Creatricks/981371-Save-Energy-Roll-Up-Banner-v024

https://www.fristil.se/rollup/

Handout:

http://www.coastalartists.org/career-flyer-template/


Fusion:

https://www.youtube.com/watch?v=mZsaaturR6E

Solceller:

https://www.youtube.com/watch?v=UJ8XW9AgUrw

Vindkraft:

https://www.youtube.com/watch?v=qSWm_nprfqE

https://www.youtube.com/watch?v=Wlxz-KzebbQ

Vågkraft:

https://www.youtube.com/watch?v=7ZN5CthZhvg

Vattenkraft:

https://www.youtube.com/watch?v=JX5laFxu1GI

Bioenergi:

https://www.youtube.com/watch?v=nVl17JLn_u0

Fission:

https://www.youtube.com/watch?v=ycTdeT_f3vA

Källor

[1] https://www.kth.se/social/files/5702de51f276542120e47fa1/cdio-fardigheter.pdf

[2] https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3594.pdf?k=3594

[3] Energihandboken