Draknästet

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Target 10 points.svg
Mål för undervisningen

Du/ni ska få presentera er idé för en större publik och en jury som hissar eller dissar er idé. Juryn ställer frågor och ger respons vilket kommer att få er att utveckla er idé.


Draknästet sändes på TV2 mellan 2009 - 2010 och fick stort genomslag. Det blev ett begrepp för att pröva idéer mot en jury.

Genomförande

Fas ett

Du använder allt material du skapat hittills, innovationsplan, SWOT, omvärldsanalys, pitch och Business Model Canvas.

Du skapar en två minuters presentation:

Du övar på din presentation och förbereder dig.

Fas två

Alla presenterar inför klassen. 2 minuter plus tid för en eller två frågor. Wheel of Names.

Mingel när alla har chans att ansluta till en idé. Ni behöver sälja in er genom att förklara vad ni kan bidra med i projektet.

Det bildas projektgrupper samtidigt som mindre bärkraftiga idéer sållas bort på ett naturligt sätt.

Fas tre

Nu omarbetar ni er presentation och övar inför Draknästet.

Under Draknästet kommer ni att presentera för en större publik men denna gång är ni förhoppningsvis ett team som hjälps åt med presentationen.

Presentationen (PowerPoint) innehåller följande delar:

 • Förstasida med namn och logotyp
 • Pitch
 • Teamet, med bilder och roller (exeemepl: se nedan)
 • Affärsidé
 • SWOT (på fyra sidor)
 • Omvärldsanalys
 • Intäktsmodell
 • Markandsföringsplan
 • Ekonomiska kalkyl
 • Grafisk form. Färger, typsnitt, logotyp

Exempel på roller

Ni kan dela upp arbetet mellan er på flera olika sätt. Om man utgår från aktiviteter så kan rollerna exempelvis vara:

 • teknikutveckling
 • marknadsföring
 • försäljning
 • ekonomi
 • arbetsledning

Om projektet behöver mycket teknikutveckling kanske ni har fler teknikroller, exempelvis:

 • front end
 • back end
 • databasprogrammering
 • webbdesign
 • programmering
 • gränssnittsdesign

Här går områdena in i varandra och det är viktigt att ni beskriver områdena och deras avgränsningar.

Fas fyra

De projekt som fått bra respons kör vidare. Andra projekt lägger ner och deras team ansluter till andra projekt som växer i antalet teammedlemmar.

Fas fem

Ni är nu redo att börja arbeta på riktigt med era skarpa projekt. Men det får ni reda på mer om senare

Resurser

Mall affärsplan

PPT Draknästet

Kassaflödesanalys 1.1

Bedömning

1. Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen

2.Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag.

Se exempelvis kraven för A nedan:

Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett gott sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.