Diskussion:Teknik 2

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förmågor och kunskapskrav

I Teknik 2 gäller endast förmåga 2-5 och 9.

Betyget E

2. Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.

Eleven redogör översiktligt för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar, säkerhet och hållbart samhälle.

3. Förmåga att lösa tekniska problem.

Eleven löser enkla tekniska problem, använder i samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.

4. Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier.

I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp, teorier och modeller.

5. Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, rimlighetsbedömning, dokumentation, presentation och information.

Eleven utför beräkningar och analyser av enkla tekniska system med hjälp av kalkyl- och beräkningsprogram samt bedömer rimligheten i sina resultat. Eleven undersöker enkla tekniska system avseende funktionssamband och begränsningar samt redogör översiktligt för genomförd undersökning och funna resultat utifrån tekniska, fysikaliska och matematiska samband.

9. Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.

Dessutom använder eleven med viss säkerhet datoriserade visualiserings- och simuleringsprogram för att beräkna, visualisera och analysera tekniska processer och system.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Är Teknik 2 en bra kurs att läsa?

Avrådes att läsa denna kurs eftersom inga läromedel finns och ofta dåliga källor., skriver användare Piznoh8.

Jag kan mycket väl instämma i detta. Om en skola väljer att ge denna kurs lägger man ett stort ansvar på den lärare som ska hålla kursen och för att kunna ge bra undervisning krävs mycket utrymmeskrävande och dyr utrustning. --Håkan Elderstig (diskussion) 15 mars 2017 kl. 18.42 (UTC)

Teknik 2 idéer

Företag att besöka eller samarbeta med

Nu ska vi entusiasmera våra elever. Vad ska vi göra?

Swerea
Hällde
08 587 730 00. Tomas Olsson. Skalholtsgatan 4, 164 40 KISTA
ProFlute
OHB Sweden
Bold Printing
Munters
Note
Cargotec
Electrum Laboratory
https://www.swerea.se/kimab
Öhlins
Grävskopor i Sollentuna
Energisystemen i NOD
Kraftvärmeverk, sophantering, elnätet, ställverk
Västerås, Studieresa
Sandvik och Skogaholm i Västberga
AdMotion, Ingrid känner. Kan hålla föredrag på ET.
http://www.tillquist.com
intertec
Hydraulik och pneumatikföreningen
Eaton corp, se medlemslista
GS Hydro
KTR Sverige
Bosch
Electrolux, Lindhagensplan
Samarbete med maskinteknik vid KTH.
Scania Södertälje