Diskussion:Fysik 2

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Styrdokumenten

Skolverkets styrdokument

Planeringar

NV12 och TE12A
TE12B och TE12C

Länkar

Bra GeoGebra för fysik

Centralt innehåll Fysik 2

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Rörelse och krafter
  • Tvådimensionell rörelse i gravitationsfält och elektriska fält.
  • Centralrörelse.
  • Vridmoment för att beskriva jämviktstillstånd.
  • Simulering av tvådimensionell rörelse med hjälp av enkla numeriska metoder.
 • Vågor, elektromagnetism och signaler
  • Harmonisk svängning som modell för att beskriva fenomen inom vardag och teknik.
  • Reflektion, brytning och interferens av ljus, ljud och annan vågrörelse.
  • Stående vågor och resonans med tillämpningar inom vardag och teknik.
  • Orientering om ljudstyrka och dopplereffekt.
  • Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande ledare, rörelse av elektrisk laddning i magnetiskt fält, induktion och några tillämpningar, till exempel växelspänningsgeneratorn och transformatorn.
  • Våg- och partikelbeskrivning av elektromagnetisk strålning. Orientering om elektromagnetiska vågors utbredning. Fotoelektriska effekten och fotonbegreppet.
  • Materiens vågegenskaper: de Broglies hypotes och våg-partikeldualism.
  • Fysikaliska principer bakom tekniska tillämpningar för kommunikation och detektering.
 • Universums utveckling och struktur
  • Orientering om aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-, stjärn- och planetbildning.
  • Atomens elektronstruktur samt absorptions- och emissionsspektra.
  • Metoder för undersökning av universum. Elektromagnetisk strålning från stjärnor och interstellära rymden.
  • Metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter.
 • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder
  • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
  • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära och icke-linjära funktioner, ekvationer och grafer samt derivator och vektorer.
  • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av regressionsanalys, analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess, felkällor och mätosäkerhet.
  • Fysikens relation till och gränser mot etiska, filosofiska och religiösa frågor.

YouTubefilmer Fy 2

Abeille transp.png Åke Dahllöf har skapat och delar

Åkes Fy2-filmer på Youtube


Ett par tre filmer har trasiga länkar beroende på att filmen har uppdaterats men det är något som vi ordnar senare.

Stegmetoden

Nok-logga croppad fr bild sv wikipedia.jpg NoK Heureka Fysik 2: Kap 8 s 144-152