Derivatans definition i Python

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Python logo and wordmark.svg
Programmeringsuppgift

Python-hjälp och Fler uppgifter

Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Kom igång med programmering i matematiken.

Målet är att du ska använda program för att utföra matematiska beräkningar. Du bör testa att modifiera algoritmen så att dina beräkningar blir mer effektiva.

Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod.


Beräkna derivatan approcimativt

Uppgift
Derivatan i en punkt
  1. Hur används derivatans definition i koden?
  2. Vad är det som matas ut om du skulle förklara det med ord?
  3. Hur exakt blir det?
  4. Undersök hur noggrannheten beror av värdet på h.
  5. Gör ett generellt program för polynom av tredje graden.
  6. Vad är det för skillnader och likheter mellan funktioner i matematisk och programmeringsmässig mening?


Python-koden

De första tre raderna i koden är en funktion. Läs här hur funktioner fungerar i Python.

def f(x): 
    return(pow(x, 3) - 2*x)

h = 1e-10		#Ett sätt att skriva 10-potenser är att använda e
x = float(input("Ange x-värde: "))
k = (f(x+h) - f(x-h))/(2*h)
print("Derivatan är:", k)

Uppgiften är inspirerad av Malmö stads Matematisk programmering i Python