Den naturvetenskapliga diskussionen

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Böcker

Inledning

Om den naturvetenskapliga kunskapens användning - åsikter, moral, politik och hur vi tar vårt samhälleliga ansvar. Hur naturvetenskapen bidrar till samhällsdebatten.

Mål

Vetenskapsbegreppet

   * ha insikt om skillnaden mellan naturvetenskapliga påståenden och värderande ståndpunkter, (No)

Argumentation

   * kunna använda sina kunskaper om naturen, människan och hennes verksamhet som argument för ståndpunkter i frågor om miljö, hälsa och samlevnad, (No)
   * ha inblick i konsekvenserna av olika etiska ställningstaganden i miljöfrågor. (No)
   * kunna exemplifiera hur naturvetenskapen kan användas för att skapa bättre livsvillkor men också hur den kan missbrukas, (No)

Tillämpad argumentation

   * kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället. (Ke)
   * kunna använda resultat av mätningar och experiment i diskussioner om miljöfrågor, (Ke)
   * kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor om bevarande av naturtyper och mångfalden av arter samt användning av genteknik, (Bi)
   * kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor om fysikens tillämpningar i samhället och i tekniska anordningar som förekommer i elevens vardag, (Fy)
   * kunna använda såväl kemiska kunskaper som estetiska och etiska argument i frågor om resursanvändning, föroreningar och kretslopp, (Ke)