Begrepp inom algebran

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[redigera]
Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Algebraiska uttryck

Vi går igenom alla regler som används inom aritmetiken och algebran. Du kommer att lära dig flera nya begrepp inom algebran. Du kommer att öva dig i att förenkla algebraiska uttryck med hjälp av reglerna.


Algebraiska regler

Den här texten kommer ursprungligen från Wikipedia och är relativt avancerad när det gäller det matematiska språket. Stringens är viktigt och det är nödvändigt att du vänjer dig vid att läsa liknande texter för att kunna lära dig mer från exempelvis Wikipedia eller läroböcker på mer avancerad nivå.

Definition
Samma regler inom aritmetiken som i algebran
Kommutativa lagen.

Operatorn [math]\displaystyle{ \star }[/math] på en mängd [math]\displaystyle{ S }[/math] är kommutativ om och endast om det för alla element [math]\displaystyle{ x }[/math] och : [math]\displaystyle{ y }[/math] i [math]\displaystyle{ S }[/math] gäller att

[math]\displaystyle{ x \star y = y \star x }[/math].
Associativa lagen.

En binär operator * på en mängd S kallas associativ om det för alla x, y och z i S gäller att

(x * y) * z = x * (y * z).

Om så är fallet kan man använda beteckningen x * y * z, eftersom det inte spelar någon roll i vilken ordning operationerna utförs.

Distributiva lagen.

En operator, [math]\displaystyle{ \,* }[/math], sägs vara distributiv med avseende på en annan operator, +, om det för alla x, y och z i en mängd S gäller att

[math]\displaystyle{ \, x * (y + z) = (x * y) + (x * z) }[/math]
och
[math]\displaystyle{ \, (y + z) * x = (y * x) + (z * x) }[/math]
Prioriteringsreglerna
Utför beräkningar inom parenteser först, därefter multiplikationer och divvisioner och sist additioner och subtraktioner.
Potenslagarna

Ur definitionen av potenser med positiva tal som heltalsexponent, kan potenslagarna härledas:

  • [math]\displaystyle{ {(x \cdot y)}^n = x^n \cdot y^n }[/math]
  • [math]\displaystyle{ { \left( {x \over y }\right)^m} = {x^m \over y^m} }[/math]
  • [math]\displaystyle{ x^m \cdot x^n = x^{m+n} }[/math]
  • [math]\displaystyle{ {x^m \over x^n} = x^{m-n}, (x \ne 0) }[/math]
  • [math]\displaystyle{ {(x^m)}^n = x^{m \cdot n} }[/math]

Utgående från dessa lagar definieras sedan utvidgade betydelser av potens.[redigera]

Algebraiska begrepp

Uppgift
Googla något av begreppen i listan och lär dig mer.

Om du hittar något begrepp som inte finns på listan så loggar du in på wikiskola och skriver dit det i listan tillsammans med en förklaring.


Lär dig dessa begrepp och matematikord

Ord Betydelse
bestäm fastställa värdet av
beräkna räkna ut värdet av
bryt ut den distributiva lagen "baklänges"
definitionsmängd Det finns endast vissa värden på x där en funktion gäller - eller som det heter, där funktionen är definierad. Man brukar kalla alla tillåtna x-värden för funktionens definitionsmängd; detta är den mängd av värden på den oberoende variabeln, i detta fall x, som är tillåtna.
grad vinkelenhet
ekvation två uttryck med ett likhetstecken mellan
faktorisera dela upp i faktorer, oftast primtalsfaktorer
flytta över förändra en formel eller ett uttryck genom att utföra samma operation på båda sidor om likhetstecknet
formel en ensam variabel i vänster led och ett uttryck i höger led
funktion ett samband mellan två eller flera variabler, ex [math]\displaystyle{ y = 3 x - 2 }[/math]
förenkla minska komplexiteten i ett uttryck genom att slå ihop termer, förkorta, mm
förkorta plocka bort likadana faktorer på varsin sida av ett bråkstreck eller likhetstecken
höger led termerna till höger om likhetstecknet i en ekvation
koefficient det tal som är direkt ansluten till en variabel, exempel vis "5"i "5x"
konstant en bokstav betecknar ett tal som inte varierar, exempelvis [math]\displaystyle{ \pi }[/math]
lös ut se till att en variabel hamnar ensam till vänster i en ekvation
modell en problemformulering i ett verkligt problem uttryckt med matematik
operator tecken som visar vilket räknesätt som ska användas, exempelvis [math]\displaystyle{ +, -, *, / }[/math]
rot lösning till ekvation
upphöjt någonting multiplicerat med sig själv ett visst antal gånger
uttryck en kombination av tal, variabler och operatorer
variabel en bokstav som i ett uttryck, formel eller ekvation betecknar ett värde som kan variera
vänster led termerna till vänster om likhetstecknet i en ekvation
värdemängd Varje tillåtet värde på x-axeln motsvarar ett specifikt värde på y-axeln. Alla möjliga värden på y kallas för funktionens värdemängd - värdemängden är de värden som funktionen kan anta.
värdet av att sätta in siffror i ett uttryck och räkna ut vad det är
[redigera]

Öva förenkling

Demonstrationsexempel för förenkling:

[math]\displaystyle{ 5x - 2y - x +3 }[/math]
[math]\displaystyle{ 3x - 2y^2 - xy + 2y^2 }[/math]
[math]\displaystyle{ \frac{10^9 + 10^7}{10^7 + 3*10^7} }[/math]
[math]\displaystyle{ \frac{6x^2 - 2xy}{ - 4x +8x^2 } }[/math]

Lär mer

Uttryck, formler och variabler. Förenkla algebraiska uttryck.

Sway logo.svg
Swayen till detta avsnitt: Begrepp inom algebra
Matematik 1a 1b 1c A algebra uttryck formler variabler
Matematik 1a 1b 1c A Förenkla algebraiska uttryck

Öva själv

Förenkla avancerat exempel.

Matematik 1c A Algebra förenkla avancerat exempel

Öva själv

Exit ticket