Avståndet mellan talen

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Programmeringsuppgift

Python-hjälp och Fler uppgifter

Mål för undervisningen Kom igång med programmering i matematiken.

Målet är att du ska öva dig på att beskriva ett problem och skapa en algoritm.


1. Avståndet mellan två tal

Uppgift
Två tal på en enhetslinje

Om du slumpar två tal på tallinjen mellan 0 och 1, se figuren nedan.

Vad är sannolikheten att avståndet mellan talen är större än 0,5?
Försök gissa sannolikheten innan du/ni gör beräkningen!


2. Avståndet mellan två punkter

Uppgift
Två åunkter i en enhetskvdrat

Om du slumpvis väljer två punkter inom den markerade kvadraten i figuren nedan.

a)

Vad är sannolikheten att avståndet mellan dessa två punkter är större än ett?
Försök gissa sannolikheten innan du/ni gör beräkningen!

b)

Om du istället slumpar tal i en rektangel med samma area, dvs 1 a.e., som i figuren ovan men med sidlängderna 0,5 respektive 2 l.e..
Vad är då sannolikheten att avståndet mellan två slumpade punkter är större än ett?
Försök gissa sannolikheten innan du/ni gör beräkningen!


Kodexmpel att använda

Observera att detta inte är ett fungerande program, bara kodsnuttar som du kan använda.

Börja med att skriva ner en algoritm och kanske pseudokod.

from random import*
antal = 0
iterationer = 100
for n in range(1,iterationer + 1):
   a = random()
   avstånd = 
   if avstånd > 0.5:
       antal = antal + 1
print(antal)

# Absolutbelopp |a-b|
abs(a-b)

# Potens a^b
a**b


Uppgiften är inspirerad av två lärare på Södra Latins gymnasium.