Att det blir som man vill

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

__NoTitle__

Allmänna saker

Ångra = Backa ett steg - Cmd Z, Ctrl Z
Gå frammåt igen ett steg - Shift Cmd Z, Shift Ctrl Z
Klicka en gång på en yta markerar ytan.
Dubbelklick markerar ytan och randen
Trppelklick markerar hela konstruktionen

Sudda rätt

Ibland vill man städa i konstruktionen och ta bort en linje på en yta men då förvinner mer än vad man vill exempelvis en bakomliggande vägg eller en yta bredvid. Lösningen är enkel - håll ner Shift.

Shift + Erase

Kortkommandon

  • s = select
  • m = move
  • p = push
  • o = orbit

Measurements box

Välj rätt enheter i Model Info. Det underlättar när du ska ange mått.

Om du ritar en rektangel, cirkel eller drar ett streck så bör du skriva in det exakta måttet i Measurements box. Du har bestämt en default enhet men du kan ange en annan enhet så gäller den i detta fall.

Måttbandet

Du kan använda det för att dra linjer och skapa skärningspunkter.

Du kan också sätta ut mätpunkter som du sedan kan förankra objekt i.

Du kan läsa en instruktion här.

Move tool

Välj ett lämpligt hörn att greppa när du flyttar.

Klicka direkt efter copy så kopian hamnar i exakt samma läge. Efter det kan du flytta exakta sträckor.

Shift om du vill låsa på en axel. Skriv ett avstånd i Measurements box.

Piltangenter för att flytta i en axelriktning. (Knepigt)

Alt + Move

Håll ner Alt-tangenten (eller Cntrl på PC) samtidigt som du flyttar ett markerat objekt. Då skapas en kopia och du kan skriva in hur långt du vill flytta det nya objektet i förhållande till det förra. Perfekt när man skapar stommar och andra repeterade strukturer.

Flytta till en absolut position

Skriv avstånd i [röd;grön; blå ] axelriktning på detta sätt: [0,1;0,2;0,3]. observera komma och semikolon. Alt parentes ger hakparenteser. Axlarnas positiva riktning är heldragen och negativ streckad.

Flytta ett avstånd relativt startläget

Använd: <0;0,1;0,4>

Inference points

Tryck shift när förflyttningen går efter önskad axel. Dra sedan markören till en interferncpunkt i konstruktionen. Förflyttningen kommer att ske efter vald axel den sträcka som är fram till planet med inference-punkten.

Testa pusslet

Det är en bra övning att göra pusslet här. Klicka på loggan så kan du ladda ner filen. Du kan öva dig genom att flytta på olika sät:

  • Genom att välja en lämplig punkt och dra
  • Med absoluta koordinater
  • med relativa koordinater
  • genom att flytta längs med en axel i taget
  • med hjälp av inference-punkter
  • med hjälp av punkter du ser i x-ray-läget

Klicka på loggan nere till höger för att komma till 3D Warehouse.

Push Pull

Dra ut åt sidan till en yta (eller inference point) som du vill komma i nivå med.

Components

Skärmavbild 2016-10-29 kl. 11.04.36.png

Egna koordinatsystem. Låsa till en axel.

Om du har använt en komponent flera gånger kan du dubbelklicka på den och ändra så att ändringen ger effekt på alla kopior.

Förankringspunkter.

Uppgift
Rita några kvarter i Manhattanstil

Du kopierar upp ett rutnät av lådor där kvarteren är. Sedan modifierar du komponenten för att skapa ett grundkvarter.

Därefter gör du individuella modifieringar på enskilda kvarter.


Paint

Alt (Cntrl) för att måla alla angränsande rutor.

Cmd för att göra om till en pipett.

Follow Me

Skapa snittet, markra ytan klicka med verktyget på snittet.

Sandbox

Ändra texturer

Ändra upplösning (storlek på mönstret) genom att högerklicka och välja Texture - Position. Obs markera inte ty det ger andra alternativ i högerklicksmenyn.

The Ruby Console

Lär dig ännu mer!

En serie filmer under rubriken Familiar with SketchUp.