Argument

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

__notitle__

Argument

Fria lärobjekt

Wikiskola är en sajt med lärobjekt. Allt som kan vara användbart för lärare eller elever kan publiceras här. Allt material som publiceras ska vara fritt för var och en att använda om källan anges. Skriv gärna ditt eget bidrag!

Fördelar för dig och ditt arbete i vardagen

Det finns många fördelar med att skriva och undervisa i en wiki. Det är rent av beroendeframkallande kul. Det underlättar planeringen och det är skönt att ha sitt material på nätet så att man snabbt kan plocka fram det. Dessutom är det tillgängligt för ellever, föräldrar och kollegor.

IKT som stöd för lärares samarbete

Man kan planera tillsammans med andra oberoende av tid och plats

Inte uppfinna hjulet på nytt

att det ofta är fördelaktigt att bygga vidare på fritt material som andra har skapat. Det blir ingen extra kostnad för att skapa nya vägar för undervisningen och läraren slipper att skapa allting själv från grunden. Samtidigt drar man nytta av varandras kunskaper och insikter för att gemensamt göra lärresursen bättre.

Marknadsföring

Dessutom kan digitala lärresurser fungera som god marknadsföring för såväl lärarna som för de skolor som deltagit i arbetet. Detta är för övrigt ett argument som företrädare för MIT, pionjären när det gäller öppna digitala lärresurser inom universitetsvärlden, brukar lyfta fram när de ska förklara poängen med MIT OpenCourseWare.

Öka kvaliteten i undervisningen

Niklas Karlsson från Dela! menade att det här sättet att arbeta ger goda möjligheter för lärare att börja reflektera kring sin undervisning: hur den ser ut, vad som fungerar och vilka förändringar som kan tänkas leda i rätt riktning. Samarbete och peer review kan alltså ses som viktiga steg i en lärares utveckling och fortbildning inom sitt yrkesområde.

Vi bör definitivt använda diskussionssidorna för att ha en didaktisk diskussion om hur undervisningen kan förbättras med de undervisningsresurser som finns och vad som behöver förbättras.

Länkar

Det är svårt att hitta bra användbara lärresurser på nätet. En viktig del i wikiskola är att länka till sådana resurser. länken läggs in i ett sammanhang på wikiskola, exempelvis kan länken ligga på sidan för geomtri år sju.