Arbetsplan för området materia år 6

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Arkimedes. Bilden är hämtad från wikipedia.

Arbetsplan

Introduktion till fysiken och materia

Årskurs

Detta är tänkt för år sex vilket innebär att det inte finns kriterier för betygen VG och MVG.

Innehåll

Vi börjar med att diskutera vad fysik är. Vi ställer oss frågan -Vad består världen av? Sedan lär vi oss vad materia är. Vi går igenom definitionerna för atom, molekyl, grundämne och kemisk förening. Vi går också igenom ämnenas olika former; fast form, vätskeform och gasform. Vi namnger också de processer som gör att man övergår från en form till en annan; smältning, ångbildning (gasbildning), kondensation och stelning (frysning).

Vi använder vatten som modell i de olika diskussionerna, vilket också passar bra när vi sedan övergår till att prata om massa och volym. Vi tränar på att omvandla t.ex dm3 till liter och liknande uppgifter.

Innehållet i punktform

 • Vad är fysik
 • Materia
 • Fast form, vätskeform, gasform
 • Omvandling mellan enheter
 • Att mäta volym
 • Att mäta massa
 • Teoretiska beräkningar av densitet
 • Praktiska mätningar och beräkningar av densitet
 • Atomen, molekylen, mm

Läsanvisningar

 • Spektrum Fysik, sid 6-12, 13-18 och 19-23.
 • Spektrum Fysik Light, sid 6-9, 10-13 och 14-17.

Nationella mål

 • Kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader. (Ma)
 • Kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas. (No)

Målen för området materia

Godkänt

 • förstå att all materia består av atomer
 • förstå skillnaden mellan och definitionerna på atom, molekyl och grundämne
 • kunna namnge ämnenas former och de processer som gör att ämnen kan övergå från en form till en annan.
 • kunna använda mätglas för att bestämma volym av vätskor

kunna bestämma volymen på regelbundna fasta föremål (t.ex. träkloss) mha linjal.

 • kunna bestämma volymen på oregelbundna föremål (t.ex sten) mha vatten i mätglas
 • öva på labarbete i samarbete med klasskamrater
 • kunna utföra omvandling mellan l och dm3 samt motsvarande ml och cm3.
 • känna till Arkimedes princip. (Fy)
 • kunna beskriva vad begreppen densitet, massa och volym står för samt föra resonemang kring begreppen. (Fy)
 • utveckla förmågan att beskriva en vetenskaplig undersökning (skriva labrapport)
 • träna upp ett kritiskt tänkande (Ifrågasätt mer och ta ingenting för givet. Vad är egentligen sant?)

Över G

 • kunna utföra beräkningar av densitet då volym och massa är känt. (Fy)
 • kunna genomföra experiment utifrån hypotes och formulera resultat. (Fy)
 • kunna utföra omvandling mellan mm3, cm3, dm3 och m3 . (Ma)
 • kunna redogöra för delar av atomens historia.
 • kunna använda sig av Arkimedes princip. (Fy)

Bedömning

Bedömningen sker under lektioner och laborationer, genom oförberedda läxförhör och med labbrapporter och inlämningsuppgifter.