Övergripande kursplan geometri

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Övergripande kursplan Geometri

Du ska kunna:

• Omvandla längdenheter

Skriv 3m som mm

• Lösa uppgifter som handlar om skala

Rita pilen i skala 1:3

Image002triangel rekt kvadr.gif


• Begreppen triangel, rektangel och kvadrat samt kunna rita dessa


• Mäta och rita vinklar med hjälp av gradskiva

• Känna igen trubbiga, spetsiga och räta vinklar

• Räkna ut en figurs omkrets

Image003rekt.gif


Alt 1: 2•8 + 2•3=22 cm Alt 2: 8+8+3+3= 22 cm

Image004sammansatt.gif

• Räkna ut en sammansatt figurs omkretsImage005kvadr.gifOmkretsen: 6+2+8+4=20 cm

• Beräkna arean av en kvadrat


Arean: s • s = 4 •4 = 16 cm

• Beräkna arean av en rektangel


Area: b • h = 6 • 4 = 24 cm


• Beräkna arean av sammansatta figurerArean: 6 • 2 + 2 • 2 = 16 cm


• Beräkna arean av en triangel

Arean: Bas • Höjden = 3 • 8/2 = 12


Image008rekt.gif

• Kunna rita figurer utifrån given omkrets och area.

 Exempelvis

. Rita en rektangel med omkretsen 14 cm.

    Rita en triangel med arean 12 cm.

• Förstå vart talet p kommer ifrån och veta att det är ca 3,14.

• Kunna utföra enhetsomvandlingar

 Exempelvis

Skriv som meter a) 13,5 dm b) 420 cm c) 1,5 km

    Skriv som dm2    a) 1 m2     b) 250 cm2  c) 10 cm2

• Kunna uppskatta, mäta och beräkna vinklar

 Exempelvis

Uppskatta storleken på vinklarna och mät sedan med gradskiva.

Beräkna utan att mäta vinklarnas storlek i figuren


• Veta skillnaden mellan rät, trubbig och spetsiga vinklar.


• Känna till att triangelns vinkelsumma är 180 och kunna tillämpa det.

T.ex. Beräkna vinkeln C

• Veta skillnaden mellan liksidig, rätvinklig och likbenta trianglar.

T.ex. Rita en liksidig triangel

Beräkna vinkeln A i den likbenta triangeln. Mer än godkänd

• Kunna lösa svårare uppgifter med area och omkrets.

t.ex. Beräkna priset per kvadratmeter för plastfolien. Avrunda till hela kronor.

• Kunna lösa svårare uppgifter med triangelns vinklar.

T.ex. Beräkna de okända vinklarna

- veta vad skala är

- kunna göra förstoringar / förminskningar i given skala utifrån enkla föremål


T.ex. rita rektangeln i skala 1:2


- utifrån kartor / ritningar beräkna verkliga längder

T.ex. Pilen är ritad i skala 4:1 Hur lång är den i verkligheten?


- kunna ange skalan

T.ex. I vilken skala är det stora hjärtat ritad i?Image009sammansatt.gif


För väl godkänt ska du:


- kunna lösa svårare uppgifter med triangelns vinklar

T.ex. Vinkeln BCD är 21° . Triangeln ACD är liksidig. Hur stor är vinkeln CBD? T.ex. Beräkna de okända vinklarna.


Image012triang.gif

- veta vad cirkelsektor, båge och medelpunktsvinkel är


- kunna använda Pythagoras sats och kunna namnge sidorna i en rätsidig triangel

- kunna lösa problem med hjälp av likformighet

T.ex. Triangel ABC är likformig med triangel DEF . Beräkna med hjälp av likformighet sidorna EF DF.


För mycket väl godkänt ska du:

- kunna formulera och lösa olika typer av problem samt jämföra och värdera olika metoders för- och nackdelar

- visa säkerhet i beräkningar och problemlösningsarbete

- kunna använda generella strategier samt analysera och redovisa strukturerat med korrekt matematiskt språk


- Kunna utföra enhetsomvandlingar.

T.ex. Skriv som meter a) 13,5 dm b) 420 cm c) 1,5 km Skriv som dm2 a) 1 m2 b) 250 cm2 c) 10 cm2 Skriv som liter a) 1 dm3 b) 1 m3 c) 20 cm3


- Kunna beräkna volymen av olika rätblock och cylindrar

T.ex. Beräkna volymen på figurerna


Image014vinklar.png
Image016motst vink.png
Image018spetsig rat trubb.png
Image022vinkelsumm.png
Image026rekt.gif
Image033cirk.png
Image035likform triang.png
Image037volym.png


För Väl godkänt

- Kunna beskriva en parallellogram, romb, pyramid, klot, kon och ett prisma.

- Kunna beräkna arean på en parallellogram.

- Kunna beräkna volym av klot, prisma, kon, och pyramid.