Trianglar i Python

Från Wikiskola
Version från den 3 april 2018 kl. 11.31 av Hakan (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Programmeringsuppgift

Python-hjälp - Fler exempel

Mål för undervisningen Kom igång med programmering och repetera trianglars egenskaper.

Målet är att du ska köra ett enkelt program för att utföra matematiska beräkningar. Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod.

Du kommer att öva logiskt tänkande.
Du övar begrepp och egenskaper hos trianglar.


Undersök tringlar med ett Pythonprogram

Det här kodexemplet passar till avsnittet om geometri på Ma2c.

Koden

print("Skriv in längderna på triangelsns sidor (x, y, z): ")
x = int(input("x: "))
y = int(input("y: "))
z = int(input("z: "))

if x == y == z:
	print("Liksidig triangel")
elif x != y != z:
	print("Triangel")
else:
	print("Likbent triangel") 

Credit

w3resource CC By SA NC

Uppgift

Uppgift
Förbättra programmet

Vad händer om du matar in omöjliga värden, exempelvis 1, 1, 3? Hur skulle du förbättra koden så att detta hanteras snyggt? Beskriv i ord och försök förbättra koden.

Kan du få programmet att identifiera en rätvinklig triangel?