Repetition derivator: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

21 juni 2018

  • nuvarandeföregående 10.0921 juni 2018 kl. 10.09Hakan diskussion bidrag 1 028 byte +1 028 Skapade sidan med '== Derivataquiz == <quiz shuffle=yes display=simple> {Derivatan av 2x<sup>3</sup> är: |type="()"} - x<sup>2</sup> - 3x<sup>2</sup> + 6x<sup>2</sup> - x<sup>3</sup>/3 {Deriv...'