Relevansuppgiften i Ma3c

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gottfried Wilhelm Leibniz, Bernhard Christoph Francke

Relevansförmågan är det korta namnet på förmågan att relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. Den prövas till viss del fortlöpande under diskussioner och reflektioner på lektionerna. Den prövas sällan på kapitelproven och aldrig i de nationella proven. En rättssäker bedömning i en matematikkurs kräver därför att vi ägnar särskild uppmärksamhet åt relevansförmågan. Du ska därför utföra en inlämningsuppgift där relevansförmågan bedöms.

Uppgift
Relevansförmågan i Ma3c

Skriv en uppsats om 1-2 sidor, Times New Roman 12. Välj ett ämne enligt nedanstående förslag:

  1. Välj en person som haft stor betydelse för utvecklingen av någon del av kursen och beskriv dess betydelse i ett idéhistoriskt perspektiv.
  2. Välj ett relevant område inom matematiken och resonera om dess betydelse för samhällsutvecklingen.
  3. Välj någon del av matematiken i kursen och förklara samt exemplifiera vilken yrkesmässig nytta man kan ha av den.
  4. Välj någonting i kursen som påverkat dig personligen och berätta varför.

Inlämning: Ladda upp en pdf på F7.


Kriterier


Gör så här för bra betyg
E: Du skriver om något del av matematiken som finns i kursen och beskriver dess nytta eller tillämpning.
C: Som ovan men också med flera exempel, tydliga förklaring, bilder och referenser.
A: Som ovanstående och med användande av korrekta begrepp, tydliggörande av modeller, fördjupade resonemang och utmärkt kommunikation.