Kommentar om relationen mellan stoff och mål: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

4 januari 2010

26 november 2009

  • nuvarandeföregående 21.2026 november 2009 kl. 21.20Hakan diskussion bidrag 1 750 byte +1 750 Ny sida: Riktlinjer * Målen skall vara utlagda på lämplig årskurs. * Vi gör ordentliga kontroller av elevernas förförståelse. Därefter nivågrupperas eleverna inför ...