Att beskriva och förklara verkligheten

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vänner? Fiender? Alternativ?

Sammanfattning

Galileo facing the Roman Inquisition

Föreliggande ämnesövergripande projekt handlar om att beskriva och förklara verkligheten ur ett religiöst och vetenskapligt perspektiv. Det är ett tvärvetenskapligt projekt mellan fysik och religion. Stödet i styrdokumenten är väl grundat och det ger goda möjligheter för er att utveckla ett flertal förmågor i de ingående kurserna.

Projektet beskrivs på denna plats men läs även Religionsbloggen

CI Fy:

Saint Francis Borgia performing an exorcism, by Goya
 • Fysikens relation till och gränser mot etiska, filosofiska och religiösa frågor.
 • Orientering om aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-, stjärn- och planetbildning.
 • Metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter.

CI Re:

 • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.

Bedömningsövning

Uppgift
Ta fram dina kriterier för projektet

Du kommer att examineras på en text och en paneldebatt. Läs mer på Examinering nedan.

Läs kunskapskraven/kriterierna för fysik 2 och religion.

Skriv med egna ord hur du tror att du kommer att visa dina kunskaper genom att skriva en text och delta i paneldebatten.

Skriv dina personliga kriterier för det betyg du strävar efter.Konkretisering av Fysik F5 - Individen och samhället

Kunskapskrav E: Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Kunskapskrav C: Eleven diskuterar utförligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Kunskapskrav A: Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Frågeställningar för arbeten

Stephen Hawking in Cambridge

Ni ska arbeta med följande frågeställningar:

Vetenskapliga resultat motsäger viktiga religiösa tankar eller vice versa

 • Big Bang (fysik)
 • Evolutionsteorin ( ej fysik)

Vetenskaplig forskning utmanar etiska normer

 • Abort ( ej fysik)
 • Stamcellsforskning ( ej fysik)
 • Surrogatmödraskap ( ej fysik)
 • Genteknik ( ej fysik)

Vetenskaplig forskning hotar eller kan hota människan (hybris)

 • Kärnvapen (fysik)
 • AI – artificiell intelligens (fysik)
 • Robotsoldater/Mördarrobotar( t ex Petman) (fysik)
 • Drönare ( fysik)

Frågor i gränslandet

 • Hur har universum kommit till?- Guds skapelse eller Big bang ( fysik)
 • Hur kan man förklara livets utveckling? ( ej fysik)
 • Går det att bevisa Guds existens? ( fysik)
 • Hur avgör man etiska frågor? (fysik)
 • Vad är en människa? En art bland andra arter under ständig förändring eller skapelsens krona?( fysik)
 • Kan religion och vetenskap enas i frågan om klimathotet.? ( fysik)
 • Energibegreppet inom qigong.
 • Parallella universa.

Förslag på grupper och frågeställningar i tro och vetande

Fyra perspektiv

Argumentera med frågeställningnen utifrån ett av de fyra perspektiven:

 1. Naturalistisk
 2. Trosgrundad
 3. Dualistisk
 4. Harmonisk

Exempel på sammanfattning av projekt om tro och vetande.

xkcd

http://imgs.xkcd.com/comics/ontological_argument.png

Wikipedia skriver om Ontologi

Wikipedia:Ontological_argument

Tillvägagångssätt

 • läs kompendium
 • källor
 • abstract
 • frågor till gruppen
 • förbereda seminariediskussion

Tidsplan

Charles Le Brun-Grande Commande-Les Quatre elements

Vecka 17

Prov hinduism buddism må- ti

Introduktion av temat onsdag och fredag på Fy2

 • tisdag NV12 och TE12A, 13-14.10
 • fred TE12B och TE12C, 13.10-14.20
 • PPT
 • Litteraturkompendium
 • Eleverna får fundera på ämne, perspektiv och bedömningskriterier.

Vecka 18

Jessica borta.

Se filmen om debatterpå religionslektionerna:

Deadline fredag v 18:

 1. Välja ämne och perspektiv på denna sida: Förslag på grupper och frågeställningar i tro och vetande
 2. Läman in en sammanfattning av ditt projekt på Progress Fysik 2 F4- Fysiken individen och samhället. Se Exempel på sammanfattning av projekt om tro och vetande.

Vecka 19

Standardmodellen över elementarpartiklar.

Bearbeta, sortera, sammanställa, skriva.

Hitta och formulera argument.

Vecka 20

Deadlne för personliga texter. kl 23 söndag den 17 maj

Vecka 21-22 - redovisningar

Varje paneldebatt beräknas ta 20 minuter. Därefter samtal i klassen. Två grupper per lektion.

Vi kommer att ha 18 grupper. Det behövs nio lektioner.

Examinering

Du bär ha koll på förmågorna i religion och fysik. Välj några förmågor som du strävar efter att visa så bra som möjligt i ditt arbete.

Obligatorisk läsning

Du läser de obligatorisk texterna.

En individuellt skriven text

Ett PM där du beskriver ditt ämne och perspektiv samt redogör för dina argument. Du redovisar naturligtvis vilka källor du stödjer dig på.

Texten sparar du som pdf och lägger på Progress under Fysik 2, F2 - Individ och samhälle. Mejla den även till Jessica.

Du redogör för hur du tolkar förmågorna och kriterierna och hur du har visat dessa förmågor i ditt arbete.

Paneldiskussionen

Bedömningshjälp för lärare

Kompendium

Fyll gärna på med artiklar under lämplig rubrik nedan. Om vi alla hjälps åt får vi en intressant debatt och lär oss mycket.

Kopierat

 • Utdrag ur: S. Sjöberg: Naturvetenskap som allmänbildning, Studentlitteratur (2000).
 • Religion och vetenskap, utdrag ur Relief B.

Idéhistoria, bakgrund

Philosophy and Christian Art. W. Ridgway, 1878

Allmänt - Tro och vetande

Ur intet --> Världen

Evidence of Higgs Boson 'God Particle' Disproves Religion or Supports Creation?
Kan man hitta Gud i atomerna? understreckare i SvD.
Putting Time In Perspective – UPDATED, av Tim Urban, Wait But Why.

Exoplaneter - Liv i universum

Vetenskapen som hot

Teknisk utveckling av exempelvis AI och mördarrobotar fascinerar och skrämmer på samma gång.

Om AI

Om Robotar, etc

Diverse

Bok

Vetenskap och Tro (e-bok) av Peter Stenumgaard]

Film

Sam Harris: Science can answer moral questions
Science, Religion, and the Big Bang, MinutePhysics.
Debatten är stundtals hård. Why do creationists get laughed at?
Trailer för filmen The Unbelievers


Filmtips

Utanför kursen men intressant och bildande:

 • 21 gram och Biutiful.
 • 2001: A Space Odyssey
 • Her Romantik och sf.
 • I, Robot för att den är inspirerad av Isaac Asimovs novellsamling med samma namn.
 • The Matrix är ett måste men den har ni förstås redan sett.
 • Änglar och demoner
 • Terminator-filmerna. Tänk mördarrobotar och känslor.

Kul bredvidläsning

Appar

 • Norrmannen Magnus Carlsen, schackmästaren har en app där man kan spela mot honom i olika åldrar.