Algebra

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Den här sidan innehåller tyvärr en massa länkar till en sajt som inte finns längre, Manotek.

Överblick och sammanhang

Mattesidorna är till stor del uppbyggda av mallat material. Det beror på att matten repeteras år efter år så att samma material förekommer flera gånger.

Den här sidan är en sammanställning av material från flera olika sidor. För det mesta har jag planerat matten för ett avsnitt en årskurs, exempelvis algebra år 6. Senare har jag lagt ihop alla algebrasidor till en. Eftersom man kan vilja jobba med både en hel sida med alla information i logisk följd och med en delmängd anpassade för en årskurs kommer informationen att finnas på två eller flera ställen. För att undvika dubbelarbete har jag brutit ned materialet i mindre bitar och lagt dem i mallar. Då kan man bygga flera varianter baserat på samma mallar. När man ändrar i en mall syns ändringarna i alla sidor som använder mallen.

Det finns material som inte passar i mallar, som inte behöver användas fler gånger eller som hör enbart till en viss planering. Detta material finns på egna sidor. Sådana sidor finner du nedan:

Lärarhandledning Algebra

Agebra - Intro

Delmål för godkänt i Algebra

förstå innebörden av enkla algebraiska uttryck.

 • MatteDirekt år 6, sid 96-97
 • MatteDirekt år 6, sid 98
 • :-) Kunskapshubben

kunna beräkna ett uttrycks värde

 • MatteDirekt år 6, sid 100
 • MatteDirekt år 6, sid 101

kunna förenkla uttryck.

 • uppgifter utanför boken.

kunna lösa enkla ekvationer

Kunna skriva enkla uttryck med variabler, ex. omkretsen på en figur

Omkrets i figur.gif
 • MatteDirekt år 6, sid 102-105.

Över G

Repetition


Prioriteringsregelerna

234.png
PMDAS.png
Lösningar till tre uppgifter på sidan 173 i MD.


Tolka uttryck skrivna med tal (Mål från aritmetiken)

 • MatteDirekt år7, sid 170-173

Beräkna ett uttryck skrivet med flera olika beräkningssätt (prioriteringsregeler) (Mål från aritmetiken)

 • MatteDirekt år7, sid 170-173

Genomgång:

2+3*4 = ?

Jag löser uppgifterna på tavlan:

1a, 1b, 6b

Uppgifter:

 • Räkna: MD sid 173
 • När du är klar med sidan finns det inga speciella uppgifter på röd kurs. Räkan vidare på sidan 174. men läs rutan ordentligt.

Målen nedan anges i fet stil.

TeacheronDemand-film

Förstå innebörden av enkla algebraiska uttryck och kunna beräkna ett uttrycks värde

 • MatteDirekt år7, sid 174-175.
 • MatteDirekt år7, sid 176-177.
 • Funktionsmaskinen
 • En uppgift med pinnar och mönster och den övar oss i att beskriva en företeelse på olika sätt. Den kommer ursprungligen från boken Matteverkstad.
 • Det finns en sajt som heter webbmatte.se. Den innehåller textförklaringar av grundskolematematik. Mina eleveri åk 9 fann området om algebra ganska matnyttigt men kanske väl lätt. De saknade övningar så jag gjorde några kontrollfrågor för att de skulle ha något att pyssla med.
 • Längre och djupare gruppuppgift från PRIMgruppen. Den heter lampor.

kunna lösa enkla ekvationer

 • Powerpointövningar där eleverna lämpligen sitter två framför en dator och hjälps åt med att svara på frågorna. Här finns ett exempel på hur elever i sjuan kan svara.
 • En PPT som beskriver hur man löser ekvationer av Hanna och Caroline.

Över G

 • Bedömningsövning. Jag har en exempeluppgift som kommer från ett gammalt nationellt prov och är fritt tillgänglig hos PRIM-gruppen. Mitt bidrag är att jag har klippt ihop uppgiften med bedömningsanvisningen. Syftet är att lära eleverna hur de blir bedömda, skapa en diskussion om var gränserna mellan betygsstegen kan tänkas ligga samt sporradem att skriva uförligare svar så att de kan nå högre betyg. Jag viker undan bedömningsdelen så att eleverna kan ta papperet och jobba med uppgiften utan att få facit. När de har löst uppgiften viker de upp bedömningen och reflekterar enskilt och i grupp över bedömningen.

Funktioner

Funktionsspelet som kan användas från låga åldrar. Man använder kort som klipps ut från två underlag, version A och version B. På så sätt stegras svårighetsgraden för eleverna och de kan svara på varannan fråga. Det är lmpligt att kopiera upp version A och B på styvy papper i olika färger så att det går lätt att sortera lösa kort.

Övningsuppgifter med funktioner och grafer.

En sida ppt med triangeltal/samband.
En övning i datasal med programmet Graf..

Repetition

Lathund för algebra och ekvationer åk 8

Lathund

Det är tyvärr ett par tryckfel i denna lathund. Exempel 1 på distributiva lagen sista ledet har det fallet bort ett y på vänstra sidan. Även i exempel 2 har det blivit ett litet fel där det ska stå 8x(upphöjt till 2) - 4xy som svar.

Jag hoppas att det kommer upp en nyuppdaterad lathund utan tryckfel snart!

Ekvationer

Datorlaborationer - Funktioner, år 8

Övningar i Excel:

Förklaringar om Excel

Övningar i graf

Repetition