Wikiskola:Om

Från Wikiskola
Version från den 20 november 2019 kl. 00.13 av Hakan (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vision

Bird nest

Wikiskola är ett digitalt läromedel med text och multimedia. En del material har skapats för Wikiskola medan annat har bäddats in från andra fria källor.

Allt som skapats här är fritt, utan copyright och gratis att använda. Du kan ta det och bygga vidare om du vill. Vi kommer att vara många som hjälps åt med att hitta det bästa och sätta samman det på det bästa sättet. Vi kommer att göra olika versioner för olika klasser och olika elever. Alla kan faktiskt byygga sin egen personliga lärobok.

Här är en blogg som beskriver samma fenomen från ett USA-perspektiv. I USA ger de stora stiftelserna stöd till wikis och databaser av liknande typ som wikiskola. Många förlag tar inte längre betalt för pdf-versionen av boken som de svenska gör. De försöker ta betalt för verktyg som överstrykningsfunktion och tester mm. Frågan är om det är hållbart i längden. Det troliga är att läromdelsförlagen som vi ser dem idag kommer att upphöra med verksamheten. Framtidens aktörer kommer att agerta digitalt, mobilt, kollaboativt, socialt, individualiserat, personligt och livslångt.

Erbjudande till skolor

En egen kanal

De skolor som är intresserade av ett utökat samarbete med Wikiskola kan skapa egna portalsidor där ni lägger kopior av de sidor som ni vill utveckla på egen hand och anpassa för er behov. Sedan kan vi bygga ut det till er kanal. Där erbjuds ni fler funktioner, exempelvis:

 • Egen logga och design (skin).
 • En ruta med logga och författarpresentation när ni lägger in körklart material.
 • Reklamfritt
 • Styra vilka som redigerar dessa sidor. (Extension:Education_Program)

Det ger möjligheter att kopiera in material i kanalen och göra anpassningar till lokala förhållanden, sätta namn på kurser, koppla innehållet till läroböcker, knyta det till den egna plattformen för skoladministration. Det finns väldigt många möjligheter. 1600 extensions till Mediawiki ger nästan obegränsade möjligheter. Låt oss diskutera vad ni behöver utifrån era behov.

Erbjudande till förlagen

En egen kanal

 • Egen logga och design (skin).
 • Länkar som bara era kunder når. Här kan ni bädda in sådant som kunderna betalar för.
 • Reklamfritt
 • Styra vilka som redigerar dessa sidor

En kanal på Wikiskola där förlagen kan producera och återanvända material på Wikiskola. Allt under en CC-licens. Men här gör förlaget en egen version där de granskat och kvalitetskontrollerat materialet (förlagens roll). Förlaget kan stå som ansvarig utgivare och garant för att det är sant, sakligt, i samklang med värdegrunden, följer styrdokumenten.

Det är möjligt att knyta det fria materialt till coyrigt-material genom länkar och inbäddning. Det är viktigt att markera vilket material som i så fall är copyright (animeringar som ligger på andra servrar och ej låter sig kopieras, övningar som kräver inloggning etc).

Det fria material förlaget producerar kommer att återanvändas utanför kanalen och utvecklas vidare vilket är en fördel. Alla förbättringar kan tas tillbaka till kanalen. Poängen är att kanalen står för det garanterade innehållet.

En utvecklingsmiljö

Wikiskola är en utvecklingsmiljö där förlagen kan skapa nya typer av undervisningsmaterial i en kollaborativ miljö. Här kan man experimentera med affärsmodeller som bygger på fritt innehåll. Här kan man knyta kontakter och utveckla samarbeten med framtida läromedelsproducenter.

Förlaget kan sponsra en lärare att vara redaktör för en kurs så att det utvecklas bra resurser som knyter an till förlagets läromdel (fysisk eller digital bok, interaktiva övningar etc).

En marknadsföringskanal

Vi har just fått nya läroplaner för grundskolan och gymnasiet. Skolorna beställer böcker och gör därmed ett val som påverkar bokinköpen för lång tid. Har man väl valt läromedel för exempelvis Matematik 1C fortsätter man gärna med samma förlag för kommande kurser. Sedan kompletteringsköper man böcker för de som slitits ut. En kraftig inlåsningsfaktor alltså.

Wikiskola erbjuder ett verktyg för att locka över kunder. Genom att skolor använder Wikiskola som ett komplement till den bok de valt kan de exponeras för länkar till det förlag vi samarbetar med inom en kurs. Förlaget kan visa upp lärobjekt med anknytning till sitt läromedel, exempelvis övningar och laborationer. Här finns en unik möjlighet att inleda dialog med och påverka användare av konkurrerande läromedel.

Elever och föräldrar kan komma att uttrycka starkare åsikter om vilket läromedel skolan bör använda. Det är fullt tänkbart att eleverna tillåts välja den bok som passar dem bäst och att undervisningens grundstruktur finns på nätet i Wikiskola.

Lärarhandledningar

Se gärna de sidor på wikiskola som följer ett läromedel som en lärarhandledning vilken ständigt uppdateras med fler filmer, övningar animationer mm att använda i undervisningen. Den tillhörande diskussionssidan används av lärare för didaktiska diskussioner, planer, bedömningsunderlag mm.

Erbjudande till Skolverket

Det behövs fria lärobjekt för skolan. Resurssidor behöver bli stora för att locka återkommande besökare. Wikiskola.se har både relativt mycket innehåll och många besökare (flertalet av dessa är personer utifrån som jag inte känner). Wikiskola får bidrag från många av mina kollegor på TIS Stockholm. Fler inom hela TIS är på gång och Wikiskola har också besökare som hittat hit och börjat redigera helt på egen hand.

Wikiskola skulle kunna bidra på många sätt till de behov som skissades på samrådet och bidra till utveckling av undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena och teknik på gymnasiet:

 • Wikiskola kan bidra till utveckling av undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena och teknik på gymnasiet
 • Wikiskola är ett stöd för att stimulera lärare och elever i NVT och bidrar till att öka elever måluppfyllelse. Om Skolverket engagerar sig på något sätt i att lyfta fram wikin som samarbetsform för lärare skulle det kunna stimulera utveckling inom NVT på ett nationellt plan.
 • Wikiskola tydliggör på ett enkelt sätt vad gymnasieelever lär sig. Wikiskola kan var ett verktyg i introduktionskurser eller repetition vid högre utbildningar och fungera som en bro mellan dessa och gymnasiet. Eller varför inte lägga kurser inom högre utbildning på wikiskola?
 • Wikiskola är genom sin natur ett forum för utveckling av interaktiva läromedel och didaktiska diskussioner. Wikiskola drivs ideellt och kostnaderna för serverplats ligger på ett par hundra per år. Ett byte till serverplats med mer processorkraft för att möta en ökad trafik skulle öka kostnaden med en faktor tio (uppskattningsvis 10 000 unika användare per dag). Detta skulle bidra till att organisera en hållbar och bestående utveckling av undervisning i naturvetenskap och teknik i hela skolsystemet.

__notitle__

Argument

Fria lärobjekt

Wikiskola är en sajt med lärobjekt. Allt som kan vara användbart för lärare eller elever kan publiceras här. Allt material som publiceras ska vara fritt för var och en att använda om källan anges. Skriv gärna ditt eget bidrag!

Fördelar för dig och ditt arbete i vardagen

Det finns många fördelar med att skriva och undervisa i en wiki. Det är rent av beroendeframkallande kul. Det underlättar planeringen och det är skönt att ha sitt material på nätet så att man snabbt kan plocka fram det. Dessutom är det tillgängligt för ellever, föräldrar och kollegor.

IKT som stöd för lärares samarbete

Man kan planera tillsammans med andra oberoende av tid och plats

Inte uppfinna hjulet på nytt

att det ofta är fördelaktigt att bygga vidare på fritt material som andra har skapat. Det blir ingen extra kostnad för att skapa nya vägar för undervisningen och läraren slipper att skapa allting själv från grunden. Samtidigt drar man nytta av varandras kunskaper och insikter för att gemensamt göra lärresursen bättre.

Marknadsföring

Dessutom kan digitala lärresurser fungera som god marknadsföring för såväl lärarna som för de skolor som deltagit i arbetet. Detta är för övrigt ett argument som företrädare för MIT, pionjären när det gäller öppna digitala lärresurser inom universitetsvärlden, brukar lyfta fram när de ska förklara poängen med MIT OpenCourseWare.

Öka kvaliteten i undervisningen

Niklas Karlsson från Dela! menade att det här sättet att arbeta ger goda möjligheter för lärare att börja reflektera kring sin undervisning: hur den ser ut, vad som fungerar och vilka förändringar som kan tänkas leda i rätt riktning. Samarbete och peer review kan alltså ses som viktiga steg i en lärares utveckling och fortbildning inom sitt yrkesområde.

Vi bör definitivt använda diskussionssidorna för att ha en didaktisk diskussion om hur undervisningen kan förbättras med de undervisningsresurser som finns och vad som behöver förbättras.

Länkar

Det är svårt att hitta bra användbara lärresurser på nätet. En viktig del i wikiskola är att länka till sådana resurser. länken läggs in i ett sammanhang på wikiskola, exempelvis kan länken ligga på sidan för geomtri år sju.

Kontakt

Wikiskola startades och drivs av Håkan Elderstig, Användare:Hakan

Mejl: hakan at vokativ.com

Twitter: @Elderstig

facebook.com/wikiskola

Loggan

Först satte jag ett W i symbolen <3 men det kom att se ut som en dubbel glasstrut eller något ännu värre.

W5 kan läsas som en förkortning av WikiSkola.

En annan betydelse är Which Was What Was Wanted, ett alternativ till Q.E.D. använt i slutet av ett (matematiskt) bevis. Jag gillar att se det som ett långsiktigt mål för wikiskola - det bästa läromedlet.

Statistik

Statistik vt10.png

Wikiskola har ett ökande antal besökare. När det är sommarlov går antalet besök ned men under läsåret ökar besöken stadigt. I maj 2010 hade wikiskola nästa 2000 träffar och drygt 100 besökare per dag. Detta enligt statistiken på one.com. På senare tid har jag börjat med google analytics. Höste 2019 har Wikiskola drygt 800 besökare per vardag.

en stor bild med webbadressen