Utvärdering CAD-kursen: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

    30 oktober 2016

    • nuvarandeföregående 23.4130 oktober 2016 kl. 23.41Hakan diskussion bidrag 236 byte +236 Skapade sidan med '<html> <iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedJJxYGnRyrGVrKQhvXwOs5QJbBzyqBAgxr-nm0DZgvNDUlQ/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0"...'