Versionshistorik för "Teknisk Beskrivning - Riaz"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 12 maj 2016 kl. 08.26Riaz145 diskussion bidrag 1 055 byte +1 055 Skapade sidan med 'Teknisk beskrivning av “Genteknik, GMO” och dess innovationer Inom ämnet genetik tar man till exempel reda på hur gener, DNA och kromosomer ser ut, hur gener och egensk...'