Skillnad mellan versioner av "Teknik 2"

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Till projektet)
 
(45 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
== Om den här sidan ==
+
__NOTOC__
[[File:Gillette fusion power.jpg|Gillette fusion power|340px | right | Vad kan fusionsenergin ge oss i framtiden?]]
 
  
Teknik 2 är en kurs med ett omfattande innehåll men trots det finns det inget läromedel att köpa. Vi kommer att inhämta kunskaperna genom att läsa texter på Wikipedia och i andra källor. En stor del av kursens stoff kommer att inhämtas vid studiebesök.
+
[[kategori: Teknik 2]]
  
Det centrala innehållet och förmågorna har hämtats från [http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/tek?tos=gy&subjectCode=tek&lang=sv kursplanen i Teknik].
+
=== [[Om Teknik 2-kursen]] ===
  
== Centralt innehåll ==
+
=== [[Mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system]] ===
  
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
+
=== [[Hållfasthetslära]] ===
  
* Principer och tekniker för mätning och registrering av prestanda i mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system.
+
=== [[Elektriska motorer och generatorer]] ===
* Principer och samband för omvandling av elektrisk energi till mekanisk energi och vice versa, till exempel motor och generator.
 
* Principer och samband för mekaniska, hydrauliska, pneumatiska och elektriska transmissionssystem för energiöverföring.
 
* Förutsättningar och begränsningar vid andra former av energiomvandling, till exempel fusion, fission och sol-, vind- och vattenkraft.
 
* Dimensionsanalys och rimlighetsbedömning.
 
* De matematiska och fysikaliska förutsättningarna och de teknikvetenskapliga grunderna för energiöverföring i olika system med betoning på analys, beräkningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar.
 
* Matematiska modeller för givna förlopp.
 
* Mätteknik, till exempel principer för mätgivare och komponenter, mätning av olika storheter, användning och tolkning av resultat.
 
* Planering och genomförande av experimentella undersökningar samt hur mätdata inhämtas, analyseras och redovisas.
 
* Visualisering och analys av tekniska system och processer med hjälp av anpassad programvara.
 
  
== Förmågor ==
+
=== [[Dimensionsanalys och rimlighetsbedömningar]] ===
  
Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
+
=== [[Energiavsnittet]] ===
  
# Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.
+
=== [[Sensorer]] ===
# Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.
 
# Förmåga att lösa tekniska problem.
 
# Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier.
 
# Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, rimlighetsbedömning, dokumentation, presentation och information.
 
# Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.
 
# Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv.
 
# Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
 
# Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.
 
  
== Litteratur ==
+
=== [[Studieresor Teknik]] ===
  
Vi använder ingen tryckt lärobok i kursen men kommer att använda texter på nätet. Många av texterna ligger på engelska Wikipedia. Du finner den svenska versionen genom att klicka på språklänken i vänsterspalten. De svenska texterna är oftast kortare.
+
=== [[Slutprojektet i Teknik 2]] ===
  
=== Obligatorisk läsning ===
+
=== [[Furhat]] ===
 
 
==== Mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system ====
 
 
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(mechanics) Transmission (mechanics)]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_drive_system Hydraulic drive system]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_machinery Hydraulic machinery]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_engineering Electrical engineering]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_transmission Electric power transmission]
 
 
 
Bedömning: Litteraturseminarium
 
 
 
==== Motorer och generatorer ====
 
 
 
* [http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/electricmotors.html Electric motors and generators]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor Electric motor]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_generator Electric generator]
 
 
 
'''Bedömning''': Skriftligt prov
 
 
 
==== Energiomvandling vidl fusion, fission och sol-, vind- och vattenkraft ====
 
 
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fusion Nuclear fusion]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_power Fusion power]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fission Nuclear fission]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power Solar power]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power Wind power]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Hydropower Hydropower]
 
 
 
'''Bedömning''': Grupparbete med redovisning av ett område. Alla ska dock ha läst allt och kunna ge respons.
 
 
 
==== Mätgivare och komponenter ====
 
 
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor Sensor]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Transducer Transducer]
 
 
 
==== Till projektet ====
 
 
 
* [http://www.arduino.cc Arduino]
 
* [https://sv.wikiversity.org/wiki/Arduino Arduino på Wikiversity]
 
 
 
'''Bedömning''': Skriftlig rapport på sensorer och Arduino, mm.
 
 
 
== Examinering av litteraturläsningen ==
 
 
 
Examineringen är varierad och nyttjar seminarier, skriftliga prov, gruppredovisningar och individuellt skrivna rapporter.
 
 
 
== Projekt för samverkan med högre studier och näringsliv ==
 
 
 
* Samarbete med maskinteknik vid KTH.
 
* Energiomvandling i datorer
 
** Kylning av datorer
 
** Servern med fläktar och laminärflöde.
 
* Koppling till Arkitektur och till grön teknik. Därmed kan vi använda standardprodukter för hus och hem.
 
** Exempel: Smarta hem - övervakning.
 
** Värmepumpar
 
** Solceller
 
* Energiomvandling i bilar ihop med Yrkesgymnasiet.
 
* Energiomvandling i kroppen vid fysisk aktivitet
 
* Caddar skola i min klass och T2 mäter temp i hela skolan. Modellering 3D?
 
* Upplägg som idrotten med många studiebesök. Vi besöker företag och de presenterar sin verksamhet.
 
** Viktigt! Vad kan vi erbjuda företagen?
 
** Exempel: kraftvärmeverk
 
* Tekniska muséet.
 
* STI, YH-utbildning, Lars Hjort.
 
 
 
== Slutprojekt ==
 
 
 
{{uppgruta | Ditt egna projekt
 
 
 
Du ska bygga en liten energisnål enhet som mäter temperatur, samt två valfria storheter, lagrar mätdata och är självförsörjande med energi i minst en vecka.
 
 
 
Du får låna material av skolan.
 
 
 
Du ska redovisa projekt i en rapport. Rapporten ska behandla, material, konstruktion, testresultat, utvärdering och diskussion.
 
 
 
}}
 

Nuvarande version från 1 april 2019 kl. 14.20