Egenskaper

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida visar egenskaper som är tillgängliga och när filtrerad, visas endast användardefinierade egenskaper som matchar villkoret. För en differentierad vy, se specialsidan oanvända egenskaper eller önskade egenskaper.

Lista med egenskaper

 1. Allows value<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Allows_value">"Allows value"</a> is a predefined property that can define a list of permissible values to restrict value assignments for a property and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (0)
 2. Attachment link"Attachment link" is a predefined property that collects embedded file and image links found in a page and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av typen Page (0 gånger)
 3. Corresponds to"Corresponds to" is a declarative predefined property to define conversion factor for some unit of a physical quantity and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (0)
 4. Creation date"Creation date" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av typen Date (0 gånger)
 5. Display precision of"Display precision of" is a predefined property that describes a <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Display_precision">display precision</a> (in decimal digits) for numeric datatypes. av typen Number (0 gånger)
 6. Display title of"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av typen Text (4 gånger)
 7. Display units"Display units" is a declarative predefined property to define units of display for numeric typed properties and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (0)
 8. Equivalent URI"Equivalent URI" is a <a href="/index.php/Special:Typer/URL" title="Special:Typer/URL">type</a> and predefined property provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> to represent URI/URL values. (0)
 9. Has fields"Has fields" is a predefined property to define a list of properties used with a <a href="/index.php/Special:Typer/Record" title="Special:Typer/Record">record</a> typed property and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (0)
 10. Has improper value for"Has improper value for" is a predefined property that tracks input errors for irregular value annotations and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (0)
 11. Has query"Has query" är en fördefinierad egenskap som representerar metainformation (i form av ett <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Subobject">underobjektet</a>) om individuella förfrågningar. (0)
 12. Has type"Has type" är en fördefinierad egenskap som beskriver <a href="/index.php/Special:Typer" title="Special:Typer">datatypen</a> av en egenskap och tillhandahålls av <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (4)
 13. Imported from"Imported from" är en fördefinierade egenskap som beskriver ett förhållande till en <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Import_vocabulary">importerad ordlista</a> och tillhandahålls av <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (4)
 14. Is a new page"Is a new page" is a predefined property that indicates whether a subject is new or not and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av typen Boolean (0 gånger)
 15. Language code"Language code" is a predefined property that represents a BCP47 formatted language code and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (4)
 16. Last editor is"Last editor is" is a predefined property that contains the page name of the user who created the last revision and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av typen Page (0 gånger)
 17. Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av typen Date (294 gånger)
 18. Preferred property label"Preferred property label" is a declarative predefined property to specify a <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Preferred_property_label">preferred property label</a> and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av typen Monolingual text (0 gånger)
 19. Property description"Property description" is a predefined property that allows to describe a property in context of a language and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. av typen Monolingual text (4 gånger)
 20. Provides service"Provides service" is a declarative predefined property to add service links to a property and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (0)