Räta linjen med Python

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Python logo and wordmark.svg
Programmeringsuppgift

Lathund för Python-programmering

Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Kom igång med programmering i matematiken.

Målet är att du ska köra ditt första program för att utföra matematiska beräkningar. Du bör testa att modifiera algoritmen så att dina beräkningar blir mer effektiva.

Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod.


Uppgift på räta linjen

Uppgift
Testa din huvudräkning med ett Python-program och GeoGebra
 1. Rita en rät linje genom två punkter i GeoGebra
 2. Ändra i punkterna så att du får olika lutning och skärningspunkter med y-axeln.
 3. Räkna ut k och m i huvudet
 4. Skriv in koordinaterna i programmet och testa om du räknat rätt.
 5. Upprepa tio gånger med olika värden.
 6. Studera programmet
  1. Varför heter variablerna som de gör?
  2. Vilka beräkningar görs?
  3. Härled beräkningen av m algebraiskt.
 7. Hur fungerar programmet med heltal respektive decimaltal?
 8. Testa vad som händer om x1 = x2, förklara varför och åtgärda gärna problemet.


Koden för att beräkna k och m

print("Beräknar k och m från två punkter på räta linjen.")
x1 = int(input("x1 = "))
y1 = int(input("y1 = "))
x2 = int(input("x2 = "))
y2 = int(input("y2 = "))

deltay = y2-y1
deltax = x2-x1
lutning = deltay/deltax
# lutning = (y2-y1)/(x2-x1)
m = -x1*lutning+y1

print("k = ", lutning, "m = ", m)