Versionshistorik för "Postkoloniala och postmoderna perspektiv"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 20 mars 2018 kl. 18.45Hakan diskussion bidrag 4 636 byte +4 636 Skapade sidan med 'Under efterkrigstiden har successivt föreställning av västerlandets överlägsenhet i förhållande till andra kulturer ifrågasatts. Nu för tiden finns det en ny akademis...'