Mellandagsmatte

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Schema

Schema

Tips - Regression i Geogebra

GGB tabellföster.png

Regression innebär att man anpassar en graf till en serie mätvärden.

Sedan skriver du in dina data, markerar dem och klickar på knappen för regression.

När du startar GGB får du välja mellan flera lägen, algebra, geometri, osv. Du ska nu välja tabeller och diagram.

Du kan välja olika alternativ för din regressionsanalys, linjär exponentiell osv..

GGB provskivefötter regression.png
GGB provskivefötter regression resultat.png
Använd cmd-tangenten om du vill markera två skilda spalter.

Kängurutävlingen

Provuppgifterna finns uppkopierade.

Ljusens brinntid

Använd GGB,

Ma2C-boken sid 132 ljusens brinntid, regression, räta linjen

Det finns ett exempel på hur man kan använda Geogebra.

Knutar på repet

Ma2C-boken sid 109

Korta rep har jag plockat fram.

Uppgift repet

Mät repets längd som funktion av antalet knutar på repet.

Vilken typ av samband tror du det är?

Rita en graf i GGB.

Använd regression för att ta fram ett uttryck för funktionen.

Hur långt blir repet om det är 12 knutar på det?

  1. om man tittar på grafen
  2. om man använder uttrycket

Om repet är 60 cm långt, hur många knutar är det då på repet?

Förklara hur funktionen beskriver verkligheten. Vad står k och m för?

Vilket är det största antalet knutar som får plats på repet

  1. enligt funktionen
  2. i verkligheten

Varför skiljer de sig åt ovan?

Utematte - matematik i verkligheten

Uppgifterna från för två år sedan funakt jättebra.

matematik i verkligheten

Alternativen Volymen av huset vid Stadions T-bana eller volymen på skulpturerna vid dammen utgår

Rätta provet

Formativ bedömning. Vi delar ut matteproven, visar och diskuterar kvaliteter och betyg på lösningsexemplen i denna rättningsmall. Eleverna får bläckpennor och rättar sina egna prov och ger förslag på betyg.

Provskivefötterna

Ta tre provskivefötter av trä med metallbeslag per grupp.

Mät längd och massa.

Rita graf.

Ta fram funktionen.

Förklara vad funktionen står för i verkligheten.

Vad väger metalldelarna?