Material

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Material har egenskaper

Kolfibermatta

Ett material har speciella egenskaper. Du kan beskriva och känna igen ett material genom dess egenskaper.

Uppgift
Tänk på ett material

Jobba två och två.

Turas om att tänka på ett material. Den ena personen frågar ja och nej-frågor och den andra svarar till frågeställaren som talar om den andra har gissat rätt.


Titta på Wikipediasidan om exempelvis aluminium. Vilka ytterligare egenskaper finner vi som vi inte tänkte på nyss? Vilka egenskaper vet vi inte ens vad det är?

En annan databas

Beskriv ett material

Till uppgiften nedan kommer alla att behöva en välliknande användare på wikiskola.se. Men vi börjar med att skriva text i Word (Google Drive, Pages, Notepad eller annat ordbehandlingsprogram).

Varför skapa en materialdatabas? Den innehåller mer än exempelvis Wikipedia men också mindre.

Uppgift
Skapa en sida i materialdatabasen

Börja med att läsa om minst fem olika ämnen för att skaffa dig en uppfattning om hur texterna är skrivna och hur det är skrivet när det är bra. Diskutera kvaliteter med en kamrat. Om du ser en text med förbättringspotential så kan du skriva upp den på diskussionssidan.

Vilka material är lämpliga att ha med och vilka egenskaper är lämpliga att ta med.

Välj ett material som du vill skriva om. Det ska vara ett nytt material, dvs ett som inte redan är skrivet om. Börja samla information och skriv. Glöm inte att spara länkar till de sidor där du hämtat information.

Det finns även en mallsida med rubriker som alla använder för tydlighetens skull. Mallsidan finns som länk på sidan Materialdatabasen, nedan.

Skriv in ditt material som en länk på sidan nedan. Följ mallen när du beskriver ditt material.

Din materialbeskrivning ska innehåla följande:

 1. Materialegenskaper:
  1. densitet [kg/m3]
  2. hårdhet (ex Mohs)
  3. längdutvidgningskoeffiecient [K-1]
  4. värmeledningsförmåga [W/(m K)]
  5. resistivitet [ohmmeter]
 2. Vad används materialet till?
 3. Hur tillverkar man med materialet?
 4. Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
 5. Pris och kvaliteter (som beror på)
  1. Kvantitet (mängd)
  2. Kvalitet (renhet)
  3. Form (rör, balkar, skivor, tackor, pulver, etc)
  4. Var man köper det (ge länkar till inköpsställen)
 6. Länkar

Här finns:

Materialdatabasen
Mallsidan
Förklaring av materialegenskaperna
Wikipedia skriver om Lista_över_legeringar om du vill hitta tips på metallegeringar att skriva om.

Alternativ: Du kan skriva om en befintlig text eller rent av kombinera ihop två dubbletter.

Inlämning: Skriv texten på Wikiskola men lämna en länk på Canvas, Du bedöms på förmåga, F9 Kommunikation

Exempel
Bädda in film

Använd följande kod för att bädda in en film från Youtube:

{{#ev:youtube| xyz |300|right }}
xyz = filmens ID fr YoutubeBedömning av materialuppgiften

Kriterier


Materialuppgiften och även Bearbetning och sammanfogning

Texterna nedan kommer först från kursplanen för Teknik 1 och är då i kursiv text.

Därefter kommer förtydliganden som konkret beskriver vad som förväntas i just denna uppgiften. Då är det normal text med indrag.

Beömningskriterierna är kumulativa, dvs för högre betyg ska man även nå kriterierna för underliggande betyg.

För betyg E

Eleven redogör översiktligt för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas. Förmåga 2.

Alla punkterna i uppgiftsbeskrivningen täcks in (i den mån det är möjligt) i den text som publicerats på Wikiskola.

Eleven använder med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik. Förmåga 9

Du har publicerat din text på Wikiskola.

För betyg C

Eleven redogör utförligt för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas.

Du har tagit med fler materialegenskaper eller beskriver sådant som är intressant med materialet som inte faller in under punkterna i mallen.

Eleven använder med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren.

Det är en snygg layout med bra bilder och referenserna är länkar med beskrivning. Bilderna är fria att använda enligt creative commons.

För betyg A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas.

Det är ett intressant eller överraskande materialval.

Eleven använder med säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren.

Det är mycket bra språk och struktur.


Tips om hur man skriver i Mediawiki

Tre länkar med tips om att skriva i denna wiki eller på Wikipedia

Struktur

http://sv.wikipedia.org/wiki/Material