Matematik 4

Från Wikiskola
Version från den 11 augusti 2021 kl. 13.25 av Hakan (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Nya kursplanens CI

Aritmetik, algebra och funktioner

 • Begreppen imaginära enheten, komplexa tal och komplexa talplanet. Representation av komplexa tal i rektangulär och polär form. Metoder för beräkningar med komplexa tal, inklusive beräkning av konjugat och absolutbelopp.

- Inledning komplexa tal

- Räkna med komplexa tal

- Ekvationer med komplexa tal

- Mer om komplexa talplanet

- Komplexa tal i polär form

- Multiplikation och division i polär form

 • Metoder för att faktorisera polynom. Användning av faktorsatsen för att lösa polynomekvationer.
 • Metoder för att bestämma även komplexa lösningar till andragradsekvationer, potensekvationer och polynomekvationer.

- Polynomdivision ??

- Ekvationer med en känd reel rot

 • Fördjupning av funktionsbegreppet, inklusive sammansatta funktioner, logaritmfunktioner, linjära asymptoter och skissning av grafer för hand.

- Logaritmfunktioner

- Asymptoter och kurvanalys

 • Motivering och hantering av deriveringsregler för logaritmfunktioner, sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner.

- Derivata repetition

- Förändringshastigheter

- Derivatans definition

- Deriveringsregler

- Extrempunkter

- kedjeregeln

- Derivatan av logaritmfunktionen

- Derivatan av en produkt

- Derivatan av en kvot

- Problemlösning med derivator

 • Användning av integraler i mer komplexa sammanhang, till exempel täthetsfunktioner, sannolikhetsfördelning, rotationsvolymer och beräkning av storheter.

- Integral och area

- Integralens värde och tillämpningar

- Sannolikheter med integraler - Normalfördelningen

- Exponentialfördelningen

Trigonometri

 • Hantering av trigonometriska uttryck. Bevis och hantering av trigonometriska identiteter, inklusive trigonometriska ettan och additionsformler.

- Formler för dubbla vinkeln

- y = a sin x + b cos x

- Trigonometriska grunder

- Sinuskurvor

- Cosinuskurvor

- Tangensekvationer

- sin 2x = sin x och cos2x = cos x

- sin 3x = cos 2x

- Ekvationer och formler

- Trigonometriska tillämpningar

- Exakta värden och radianer

 • Motivering och hantering av deriveringsregler för sinus-, cosinus- och tangensfunktioner.
 • Motivering och hantering av metoder för att bestämma integraler för sinus- och cosinusfunktioner.

Problemlösning, verktyg och tillämpningar

 • Användning av digitala verktyg, även symbolhanterande, för att effektivisera beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning, derivering, integrering och hantering av algebraiska uttryck.
 • Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild utgångspunkt i karaktärsämnen och samhällsliv.
 • Användning av programmering som verktyg vid problemlösning, databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder.
 • Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Extramaterial

- Differentialekvationer

- Absolutbeloppsfunktionen

Matematiska bevis

Prov på bevis

Lär dig bevisen utantill för derivatan av:

logaritmfunktionen
produkter
kvoter

Bevisen finns på respektive sida i Wikiskola.

På själva provet ska du kunna redovisa beviset klart och tydligt. Provet är ingen hemlighet - det ser ut så här.

Relevansförmågan

Övningsprov

Jill Rhoads har gjort ett övningsprov med svar. Det finns någon fråga som kräver att man kan derivera men i övrigt ser det användbart ut för den som vill repetera.

Tack Jill för att du delar med dig av dina prov. Snygg design! Jag såg att du har CC på bloggen och hoppas det är ok att länka till proven.

Övningar trigonometri Ma4 Kunskapsmatrisen

Ett funktionsspel från Wolfram Alpha

Detta blir en övning under en lektion.