Matematik 1c

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Sway logo.svg
Swayen till detta avsnitt: Inledning


Taluppfattning, aritmetik och algebra

Algebraic expression notation:
  1 – power (exponent)
  2 – coefficient
  3 – term
  4 – operator
  5 – constant term
  x y c – variables/constants

Tal och talmängder

Negativa tal

Tal i bråkform

Faktorisering

Primtal

Delbarhet

Potenser

Talbaser

Algebra

Begrepp inom algebran

Algebraiska uttryck

Skapa uttryck

Algebra och modeller

Omskrivning av formler

Linjära ekvationer

Grafisk ekvationslösning

Linjär olikhet

Potensekvationer

Problemlösning med ekvationer

Repetition


Commutative Addition

Geometri

Chinese pythagoras.jpg

Definition, sats och bevis

Geometriska satser och bevis - Vinklar och vinkelsumma

Grupparbete Geometri Ma1c Pythagoras sats

Trigonometri (sinus, cosinus, tangens)

Vektor och dess representation (skalär/vektor)

Addition, subtraktion och multiplikation av vektorer

NP muntligt övning

Problemllösning med trigonometri och vektorer

TrigonometryTriangle.svg
Förändring och procent

Variable y is directly proportional to the variable x.

Procentbegreppet, promille, ppm, procentenheter

Förändringsfaktor

Index, lån, amortering

Funktioner och samband

Funktion, definitions- och värdemängd

Representationer av funktioner

Skillnaden mellan ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck, funktion

Proportionalitet

Egenskaper hos linjära funktioner

Potensfunktioner

Exponentialfunktioner

Mönster och talföljder


Doubling time vs half life.svg

Sannolikhet och statistik

Tre exempel på pokerhänder med ett par

Statistiska metoder i samhället

Oberoende händelse

Beroende händelse

Spel, risk- och säkerhetsbedömningar

Valet 2018


Mikemoral-time stats

Problemlösning

Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.

Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Repetition av Ma1C

Mest gamla prov, länkar till Khan Academy, etc.

Relevansförmågan

Vi jobbar på olika sätt med den globala uppvärmningen. Vad kan vara mer relevant?

Huvuduppgift:

Uppgiften som ska lämnas in finns här.

Alternativ uppgift:

Relevansuppgift: Globala temperaturavvikelser från 1880 till och med 2014

Julemys

För den händelse du vill öka dina kunskaper och vässa dina förmågor avslutar vi Ma1c med dessa övningar. Det är nyttigheter för var och en men ett måste för er som vill höja era betyg (ni vet om ifall ni ligger nära gränsen). Om ni vill höja er kommer det att komma ett test när skolan börjar i januari.

Gå in på denna sida så hittar ni uppgifterna och övningarna: Julemys

Övningarna består av texter och uppgifter i skön förening. Jobba med ett undersökande arbetssätt. Det kan hända att du har nytta av dina anteckningar, program eller resultat vid bedömingstillfället.