Versionshistorik för "Mall:Kluring"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 17 februari 2016 kl. 15.45Hakan diskussion bidrag 204 byte +204 Skapade sidan med '<div class="noprint" style="float:center; border:1px solid orange;width:400px;background-color:#ffd700;padding:3px;"> 20px '''Kluring ''' {{{1}}} </...'