Versionshistorik för "Lämna in i Konstruktion 2016"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 31 maj 2017 kl. 22.21Hakan diskussion bidrag 1 154 byte +1 154 Skapade sidan med '1 Kunskaper om befintlig teknik och teknisk utveckling samt om '''konstruktionsprocessen''' med hänsyn tagen till hållbar utveckling. : Nyckelring och felsökningsuppgift 3D...'