Kurvan

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


[redigera]
Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Kurvor

Här undersöker vi kurvor av olika slag.
Centralt Innehåll:

  • Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.


Parametric EQ in Geogebra
Fibonacci
Definition
Geometriska begrepp
Punkt
Rät linje, stråle, sträcka
Parallella linjer, normal, mittpunktsnormal
Cirkel, ellips
sekant, korda, tangent


Wikipedia skriver om Kurva


Definition
Skillnaden mellan funktion och kurva

Kurvor kan vara slutna. Funktioner har endast ett utvärde per invärde.

Exempel 1 Cirkeln är inte en funktion
Exempel 2 Batman är en kurva men bestående av många funktioner.


Uppgift

Rita [math]x=y^2[/math] i GGB


Uppgift
Undersök vilka verktyg som finns i GeoGebra'

Ta begreppen som finns i listan ovan och definiera dem samt rita in dem i GeoGebra. Testa alla relevanta GeoGebra-funktioner för att rita kurvor, linjer, sträckor, strålar, etc.

Lämna GGB-funktionerna som har med vinklar och polygoner till senare.


Utmaning

Uppgift
Ellips
Inskriven ellips.png

Hur mänga kan verifiera om detta faktiskt är en inskriven tangerande ellips ?


https://www.geogebra.org/m/ySEBBpZA


Vilka andra kurvor kan du hitta?

Liknade hjärtkurva men med annan funktion, av Jonas Hall.

Sway logo.svg
Swayen till detta avsnitt: Kurvor


20px-Tango style Wikipedia Icon.svg.png
Wikipedia KägelsnittCirkeln Ma3c

Exit ticket