Kapitel ett: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 3: Rad 3:
|Halliday och Hassan (1985) talar om tre olika faktorer som påverkar situationskontexten: ''field'', ''tenor'' och ''mode''.
|Halliday och Hassan (1985) talar om tre olika faktorer som påverkar situationskontexten: ''field'', ''tenor'' och ''mode''.
* ''Field'' suftar på textens ämne. - ''Fält/verksamhet''.
* ''Field'' suftar på textens ämne. - ''Fält/verksamhet''.
* tenor syftar på förhållandet mellan talaren och lyssnaren (eller författaren och läsaren) - ''Relation''.
* ''Tenor'' syftar på förhållandet mellan talaren och lyssnaren (eller författaren och läsaren) - ''Relation''.
|Det här gav mig insikter. Det finns så mycket mer att beakta. Det gäller inte vid andraspråksundervisning. Detta kan komam till nytta vid många olika situatioer för lärande.
* ''Mode'' syftar på kommunikationskanalen. - ''Kommunikationssätt''.
Tillsammans utgör de tre variablerna det som benämns en texts ''register''. När barn lär sig sitt förstaspråk lär de sig allt eftersom att anpassa språket efter sammanhanget. De lär sig med andra ord att anpassa språkets ''register''.
|Det här gav mig insikter. Det finns så mycket mer att beakta. Det gäller inte vid andraspråksundervisning. Detta kan kommatill nytta vid många olika situationer för lärande.
Bakhtin...
|}
|}

Versionen från 15 september 2008 kl. 21.08

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande

Halliday och Hassan (1985) talar om tre olika faktorer som påverkar situationskontexten: field, tenor och mode.
  • Field suftar på textens ämne. - Fält/verksamhet.
  • Tenor syftar på förhållandet mellan talaren och lyssnaren (eller författaren och läsaren) - Relation.
  • Mode syftar på kommunikationskanalen. - Kommunikationssätt.

Tillsammans utgör de tre variablerna det som benämns en texts register. När barn lär sig sitt förstaspråk lär de sig allt eftersom att anpassa språket efter sammanhanget. De lär sig med andra ord att anpassa språkets register.

Det här gav mig insikter. Det finns så mycket mer att beakta. Det gäller inte vid andraspråksundervisning. Detta kan kommatill nytta vid många olika situationer för lärande.

Bakhtin...