Julemys

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta julemys är tänkt som en fördjupning och sm ett sätt att ge nya infallsvinklar på kursen så att du lär dig mer matematik. Du kan självklart också repetera valda delar av kursen på sidan Ma1c.

Självklart vore det toppen om du gjorde allt på denna sida men det är mer troligt att du hittar några saker som du intresserar dig för och utforskar grundligt. Det är ok. Vi kan bedöma dina nyvunna kunskaper!

Khan Academy

Ingen inlämning krävs - jobba för din egen skull.

Logga in på: https://www.khanacademy.org

Övningsexempel:

Här kan du välja område och nivå. Se filmer och läs förklaringar men framför allt fantastiska övningar. Enda risken är att du råkar lära dig mer än du behöver just nu. Skapa ett konto så dina framsteg sparas.

Överslagsräkning

Överslagsräkning är en fascinerande text på WikiBooks. Det är en självklar relevansuppgift eftersom det handlar om beräkningar till vardags- eller omvärldsproblem.. Läs texten och öva dig på att tillämpa vad du lärt dig. Du får gärna hitta på egna frågeställningar som du arbetar med.

Uppgift
Överslagsräkning för att hindra den globala uppvärmningen

Många av exemplen handlar om miljön. Samla gärna ihop dem till en handbok om hur man kan göra snabba överslag i miljöfrågor. Begränsa gärna till global uppvärmning. Lägg till egna exempel. Ge gärna förslag på flera frågeställningar som uppgift för läsaren att göra överslagsberäkningar till. Referera tydligt till vari texten du hämtat exempel eller metoder.

Reflektera över vilken nytta vi har av att kunna göra denna typ av överslagsräkningar.

Uppgiften är alltså att skriva ett slags rapport.

Bedömning: Vi bedömer begrepps-, procedur-, problemlösnings-, resonemangs-, kommunikations- och relevansförmågan.

Redovisning. Dokumenterar och lämnar in en pdf på Canvas.Räta linjen med Javascript

I denna uppgift bör du vara förtrogen med grunderna i programmering i Javascript.

Uppgift
Bygg ett eget övningsprogram för Ma1c.

Du har sett och använt ett antal övningsmoduler som skapats i GeoGebra. Den miljön har sina för och nackdelar. Om man programmerar en liknade app i Javascript har man andra förutsättningar vilket du ska utnyttja.

Räta linjen med Javascript är en uppgift som eleverna gjorde under några tekniklektioner. Du hittar instruktioner, kodexempel och länkar för att göra uppgiften och där finns ett exempel på hur några elever löste uppgiften. Om du gillar en programmeringsutmaning kan det vara en lämplig uppgift.

Matematiken i uppgiften handlar om att rita koordinatsystem, välja skala på axlarna, skapa uppgifter, kontrollera om svaret är rätt, variera uppgifternas svårighetsnivå etc.

Bedömning: I en väl genomförd uppgift kan du visa begrepps-, procedur-, resonemangs-, kommunikations- och relevansförmågor.

Alternativa problem. Du kan välja ett annat område inom kursen och skapa en liknade övningsapp.

Inlämning. Lämna in dina filer med väl kommenterad kod på Canvas.Stökiometri och Excel

Om du har läst kemi så har du lärt dig om och räknat på problem inom stökiometrin. Då inser du säkert att man gör samma beräkningar om och om igen utifrån en enkel formel med tre variabler. Om två är kända ska den tredje beräknas. Ändå är det många som upplever det som krångligt. Denna uppgift handlar om att tillverka en app som förneklar beräkningarna samtidit som användaren lär sig begreppen, procedurerna och sambandenen inom stökiometrin.

Teori - stökiometri

molmassa = massa / substansmängd [g/mol] substansmängd = massa / molmassa

Molmassa = massan av en mol (i enheten g) Molekylmassa = massan av en molekyl (i enheten u)

Massa är det vi väger upp.

Substansmängden svarar på frågan "Hur många mol?" Tecknas n, har enheten mol. Exempel: nCu = 82,1 mol

Förbered dig

Det här är en uppgift som kopplar till kemin. Länkar och tips finner du nedan. Deet är upp till dig att efterforska och sätta dig in i ämnet för att skapa en Excel-app.

Wikipedia skriver om Stökiometri
Wikipedia skriver om Molmassa
Beräkna substansmängden, molmassan och massan
Magnus Ehingers undervisning Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m
Skapa en enkel formel i Excel eller Snabbstart: Skapa en formel eller
Interactive periodic table of elements in Exce beskriver avancerade tekniker att använda script i Excel.
En GeoGebra som exempel på hur din app skulle kunna se ut.
GeoGebra Builders Handbook är en resurs för avancerade GeoGebrakonstruktörer.

Se ett exempel

Titta testa och bygg gärna vidare på detta exempel:

Excel

Uppgiften

Den här upgiften utföres i flera steg:

 1. Du bör ha fått undervisning om stökiometri i kemin
 2. Du repeterar med teoriavsnittet och länkarna ovan.
 3. Du undersöker och lär dig Excelexemplet ovan
 4. Du bygger en app i Excel
 5. Du bygger en app i GeoGebra för att komma närmare matematiken
 6. Du kan porta den till geoGebra
Uppgift
Skapa en stökiometriapp

Börja med att skapa en excelfil som utför dina stökiometriberäkningar.

Denna applikation ska innehåla:

 • instruktioner
 • förklarande text
 • illustrationer
 • länkar till fakta man kan behöva
 • ett enkelt och snyggt gränssnitt

När du är nöjd med Exccelappen lämnar du in den på Canvas.

Om du vill fortsätta utvecklingen så gör du appen i GeoGebra. Den ska ha samma funktionalitet som Excelappen.

När du är klar publicerar du den på GeoGebratube och lämnar in länken på Canvas.

Det är tillåtet att försöka sig på en app i Javascript

Bedömning: Vi tittar på att

 1. appen räknar rätt
 2. den har ett flertal funktioner
 3. det finns kontroller av rimligheten i indata och utdata
 4. allt presenteras snyggt
 5. det finns bra förklaringar och instruktioner

Därigenom kan vi bedöma procedur-, problemlösnings-, modell-, kommunikations- och relevansförmåga.


Problemlösningsuppgifter: Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen

Uppgift till Evolution of trust

Uppgift
Förklara Evolution of trust

Evolution of trust innehåller mycket sannolikhetsteori. Studera hur den fungerar. Beskriv funktionen i text och bild. Redovisa formler, beräkningar, och modeller.

Myckt av förklaringar finns i appen. Uppgiften handlar om att översätta, sammanställa, förenkla och presentera på ett snyggt sätt.

'Bedömning: Vi bedömer begrepps-, procedur-, modell-, resonemangs-, kommunikations- och relevansförmågan.

Skriv en text och lämna in som pdf på Canvas.


Stryktipsuppgiften

Uppgift
Stryktipsuppgiften

Stryktipsuppgiften kan du arbeta med och presentera en snygg fullständig lösning på.

'Bedömning: Vi bedömer begrepps-, procedur-, resonemangs-, kommunikations- och relevansförmågan.

Skriv en text och lämna in som pdf på Canvas.


Övrigt

Du kan bortse från länken till global uppvärmining.