Inspirationslektioner för grundskolan

Från Wikiskola
Version från den 5 oktober 2013 kl. 14.38 av Hakan (diskussion | bidrag) (→‎GGB för matematiken)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Eleven som kommunikatör

Dels som marknadsförare och dels som elev i en kurs där färdigheten bedöms. Vi skulle kunna skicka ut eleverna att göra presnetationer för en riktig publik och bedöma deras kommunikativa förmågor i lämplig kurs.

Förmågor i matematik

1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

Förmågor i Fysik

 1. Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
 2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
 3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
 4. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
 5. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.

GGB för matematiken

Geogebra

Matematiken kan vara:

 • visuell
 • laborativ
 • interaktiv

Denn lektion kommer handla om cirklar.

En cirkel kan beskrivas med ord: "den är rund". Eller lite mer exakt "en sluten kurva som svänger lika mycket hela tiden". Ett annat sätt att beskriva begreppet cirkel är: "alla punkter som ligger på ett givet avstånd från en given punkt". Den här beskrivningen kan också formaliseras till en algebraisk representation. En cirkel med radien 1 och centrum i origo kan t ex representeras av en ekvation (alla punkter (x,y) som uppfyller x²+y²=1).

Texten ovan är CC från NCM

Animerad med pulserande radie och varierande färg. Knapp för att komma åt färgparametrarna med glidare.

GGB Animering av cirkeln med färger

Bara på kul - ett Pariserhjul.

Det visar på Geogebras möjligheter
Ferris Wheel Carnival Slider

Inte för inte kallas tekniker ofta fyrkantiga! Se här hur vi beräknar cirkelns area med hjälp av en rektangel:.

GGB Animering av cirkelns area som rektangel

Men en cirkel kan lika gärna ses som en triangel:

GGB Animering av cirkelns area som triangel

Ett kaleidoskop:

GGB Swirling Heptagrins

Konstruera en sexhörning

GGB Hexagon av cirklar

Pentagrammets spetsvinkelsumma

Min härledning som en utmaning för den intresserade. Min fil på GeoGebraTube.

Övr.

 • Instruktion om nedladdning och hur man kommer igång
 • Cirkelns ekvation
  • på kartesisk form.
  • På polär form

Entreprenörsskap

Tvåordsövningen

Det finns många tekniker för att skapa idéer. En av mina favoriter går ut på att generera ideer med hjälp av två slumpmässiga ord:

Tvåordsövning

Självkännedom

Självkännedom


Fysik

 • PhET planeter
 • * Newtons första lag - populäruppfattning och friktionsfritt
 • * Varför krashar inte satelliten? Omloppsbanor
 • * och litet om gravitationsformeln.
 • eller Algodoo?

Programmering

Grundskoleprogrammeringskurs som vi erbjuder intresserade grundskoleelever.

Första delen kan vara lämpligt som intresseväckare.

CAD

Spelmotorer

Fysik laborationer.