Grafisk ekvationslösning

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[redigera]
Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Grafisk ekvationslösning

Vi ska lära oss hur man ritar ekvationens vänsterled och högerled var för sig i ett koordinatsystem. Grafernas skärningspunkt utgör då ekvationens lösning.


En ekvation består av två uttryck (med åtminstone någon variabel) med ett likhetstecken mellan. Om man istället ser varje uttryck som funktioner f(x) och g(x) kommer det att finns ett (eller flera, möjligen inget) x-värde där funktionerna har samma värde. Det x-värdet utgör ekvationens lösning.

Om man ritar graferna för funktionerna kommer x-värdet som motsvarar ekvationens lösning att markera skärningspunkten mellan graferna.

Exempel
Demonstration:

Visa hur vi tar isär ekvationen [math] 2.3x-4.9 = 2.5 - 0.4x [/math] och lägger in de två funktionerna i GeoGebra.

[math] V.L~=~2.3x-4.9 [/math] - skriv in det i GeoGebra.
Den kommer nu att heta [math]f(x)~=~2.3x-4.9 [/math]
[math] H.L~=~ 2.5 - 0.4x [/math] - skriv in det i GeoGebra.
Den kommer nu att heta [math]f(x)~=~2.5 - 0.4x [/math]

Skärningspunkten hittar du antingen genom att skriva in kommandot skärning[f,g] eller använda geometriverktyget för skärningspunkt.

x-koordinaten för skärningspunkten motsvarar ekvationens lösning.


Diskussion: Vilka slutsatser kan vi dra?

Enskild aktivitet: Nu övar ni själva på dessa ekvationer:

 1. Lös ekvationen [math]0.36x + 1.56 = -0.5x + 5[/math] grafiskt.
 2. Lös ekvationen [math]-5x/3 - 8 = 2[/math] grafiskt.
 3. Lös ekvationen [math] 2(2x+3) = 4(3-2x)[/math] grafiskt.
 4. Lös ekvationen [math]x+1 = x^2[/math] grafiskt.
 5. För vilket värde på [math]x[/math] är [math] \sqrt{x} = 3[/math]?
 6. För [math](x-2)(x+3) = 0 [/math] har höger led funktionen [math]g(x) = 0 [/math] Vad innebär det? Hur kan du förklara sambandet mellan graferna, det algebraiska uttrycket i vänster led och ekvationen?

Kluring:

 1. Vad har 0.5 x + 0.5 = X^0.5 för lösning?
 2. Vad har 0.5 x + 0.3 = X^0.5 för lösning?

Tips! Pröva gärna

 1. 0.5 x = 1/x,
 2. x0.5 = 6-x
 3. 0.5 = sin(x)
Sway logo.svg
Swayen till detta avsnitt: Grafisk ekvationslösning


20px-Tango style Wikipedia Icon.svg.png
Wikipedia BalansmetodenUndersök

Quiz: Graphing Linear Equations (V1). Author: Tim Brzezinski

En GeoGebra Book med mycket material om Equations and Expressions. En del av klurigheten är hur man ska förstå övningarna. :-)

Lär dig mer GeoGebra

Lite länkar på denna sida: GeoGebra

Öva själv

Leta upp övningar med ekvationer på Khan Academy.

Exit ticket