Gissa talet

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Python logo and wordmark.svg
Programmeringsuppgift

Python-hjälp Fler uppgifter

Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Kom igång med programmering i matematiken.

Målet är att du ska köra ditt första program för att utföra matematiska beräkningar. Du bör testa att modifiera algoritmen så att dina beräkningar blir mer effektiva.

Målet är inte att du ska lära dig programmering på matematiklektionen men det är oundvikligt att du ändå lär dig lite Python-kod.


Gissa talet

Uppgift
Gissa ett tal
 1. Kör programmet tillsammans med en kompis.
 2. Kör det flera gånger.
 3. Vilken strategi ger minst antal gissningar?
 4. Finns det ett maximalt antal gissningar om man följer strategin?
 5. Hur kan du uttrycka maximala antalet gissningar som en funktion av intervallet talet ligger i?


Python-koden

# förklarar syftet med spelet
print("Detta spel handlar om att gissa det tal som din kamrat matar in. Du kan alltid avbryta programmet genom att skriva 'exit'.")

# Ange ett tal
number = input("Ange ett tal mellan 1 - 100. ")

# använd heltal
number = int(number)

# räknare
guess = 0
count = 0

# räknare
while guess != number:

# gissa talet
  guess = input ("Gissa talet som din kamrat har angett: ")
  if guess == "exit":
    break
# räkna gissningar
  guess = int(guess)
  count += 1
    
# jämför gissning med tal
  if guess < number:
    print("Talet du angav ar mindre an det sokta talet.")
  elif guess > number:
    print("Talet du angav ar storre an det sokta talet.")
  else:
    print("Grattis! Du har gissat talet som din kamrat har angett.")
    print("Talet är:",number,)    
    print("Och det har tagit dig",count,"gissningar.")
    
# visar resultatet så länge vi vill 
input("Tryck Enter för att avsluta programmet")


Uppgiften är inspirerad av Attila Szabo, Utbildningsförvaltningen Stockholm.