Faktorisering

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


[redigera]

Inom matematiken innebär en faktorisering (faktoruppdelning) att man uttrycker ett objekt som en produkt av flera objekt, eller faktorer. Till exempel kan talet 15 faktoriseras i primtal som 3 ⋅ 5. Syftet med faktoriseringar är ofta att reducera något till "grundläggande byggstenar".

Genomgång: faktorisering

 • 15/20 =
 • (4x+8) / 4 =
 • 2cd2 - 6c2d =
 • (6a2 - 18ab) / 12a

Gör någon gruppuppgift.

 1. Storleksordna talen utan hjälp av miniräknare eller dator: 224, 318, 415, 56
 1. Är det så att hälften är lika med två tredjedelar av tre fjärdedelar? Förklara på lite olika sätt. var beredda att redovisa en förklaring.

Räkneuppgifter

Faktorisera följande uttryck:

 1. [math]\!x^2+\!12x+\!36=\cdots[/math]
 2. [math]\!x^2+\!10x+\!25=\cdots[/math]
 3. [math]\!a^3+\!3a^2b+\!3ab^2+\!b^3=\cdots[/math]
 4. [math]\!a^2-\!b^2=\cdots[/math]
 5. [math]\!x^2+\!7x+\!12=\cdots[/math]
 6. [math]\!28-\!3a-\!a^2=\cdots[/math]
 7. [math]\!x^2+\!9x+\!20=\cdots[/math]
 8. [math]\!30+\!11x+\!x^2=\cdots[/math]
 9. [math]\!12-\!7x+\!x^2=\cdots[/math]

Dessa uppgifter kommer från WikiBooks

En amerikansk faktoriseringsövning

Tänk dig att första parentesuttrycket står på övre raden och andra på andra.

Det finns ett x inskrivet nära mitten och det ska tolkas som att x-termerna står till vänster. Du ska alltså inte skriva något x i rutan. Skriv bra koefficienterna (sifran framför x).