Diskussion:Matematik 5

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Centralt innehåll

Samband och förändring

 1. Strategier för att ställa upp och tolka differentialekvationer som modeller för verkliga situationer.
 2. Användning och lösning av differentialekvationer med digitala verktyg inom olika områden som är relevanta för karaktärsämnena.

Diskret matematik

 1. Begreppet mängd, operationer på mängder, mängdlärans notationer och venndiagram.
 2. Begreppet kongruens hos hela tal och kongruensräkning.
 3. Begreppen permutation och kombination.
 4. Metoder för beräkning av antalet kombinationer och permutationer samt motivering av metodernas giltighet.
 5. Begreppet graf, olika typer av grafer och dess egenskaper samt några kända grafteoretiska problem.
 6. Begreppen rekursion och talföljd.
 7. Induktionsbevis med konkreta exempel från till exempel talteoriområdet.

Problemlösning

 1. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
 2. Omfångsrika problemsituationer inom karaktärsämnena som även fördjupar kunskaper om integraler och derivata. Matematikens möjligheter och begränsningar som verktyg i dessa situationer.
 3. Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.