Versionshistorik för "Diagnos - Röd kurs - år 7, procent år 6"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 23 mars 2010 kl. 23.45Hakan diskussion bidrag 345 byte +345 Skapade sidan med '* Gör diagnosen * Om du har max ett fel kan du göra alla uppgifterna på röd kurs. * Sedan gör du alla extrauppgifter som hör till procent i år 6 * Sen gör du [[Procent å…'