Diagnos - Röd kurs - år 7, procent år 6: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

    23 mars 2010

    • nuvarandeföregående 23.4523 mars 2010 kl. 23.45Hakan diskussion bidrag 345 byte +345 Skapade sidan med '* Gör diagnosen * Om du har max ett fel kan du göra alla uppgifterna på röd kurs. * Sedan gör du alla extrauppgifter som hör till procent i år 6 * Sen gör du [[Procent å…'