Versionshistorik för "Datorn i arbetslivet - exempel 1"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 9 maj 2009 kl. 23.39Hakan diskussion bidrag 615 byte +615 Ny sida: Hemuppgift i data Hur mycket används datorn? * 2 timmar per dag. Vad används den till? * Privat mail, och i arbetet, t.ex. kontrakt och offerter. Vilka program använder du? * Word, P...