Datavirus

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här lektionen ska ni få jobab i grupper om max fem elever.

Ni ska försöka ta reda på hur det funkar med olika typer av virus eller saker som har med virus att göra.

Sedan ska ni redovisa muntligt vad ni kommit fram till. redovisningen får ta max tre minuter och hålls i slutet av lektionen.


Länkar

Symantec Post och telestyrelsen

Vad är ett datorvirus?

beskriv allmänt vad ett virus är. kanske lite historik.

Maskar och trojaner

Somliga virus kallas för maskar och trojaner. vad är det?


Hur kan man stjäla lösenord mm?

Berätta om tangenttryckinspelningar och snokande program.


Var kan det finnas virus?

I vilken typ av filer? Hur smittas en dator med virus? Vilka är de största riskerna för att man ska smittas?

Virusskydd

Vad finns det för virusskyddsprogram och hur fungerar de?


Spam

Vad är spam? Hur skickas spam ut? Hur undviker man spam?


Brandväggar

Vad är en brandvägg? Hur funkar den?

Övrigt

Vad händer när man laddar ner ett program? När man installerar ett program? Vilka filtyper är farliga? Hur känner man igen en skum fil.