Skillnad mellan versioner av "Andragradsfunktioner"

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rad 70: Rad 70:
  
  
= Formativt test med facit =
+
= Test med facit =
  
 
<pdf>Fil:Andragradsfunktioner_och_ekvationer,_komplexa_tal_facit.pdf</pdf>
 
<pdf>Fil:Andragradsfunktioner_och_ekvationer,_komplexa_tal_facit.pdf</pdf>

Versionen från 13 februari 2020 kl. 16.07


[redigera]
Celler de Sant Cugat lateral
Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Fyra representationer

Andragradsfunktioner kan beskrivas på fyra olika sätt:

  1. algebraiskt
  2. med vertex och nollställen
  3. med fokuspunkt och styrlinje
  4. genom en värdetabell


Fyra sätt att beskriva andragradaren

Vi kommer att arbeta med fyra representationer, fyra sätt att beskriva andragradsfunktionen. Alla sätt beskrivs mer ingående senare men här kommer en snabb sammanställning i några rader och eventuell bild.

1. Generell algebraisk form

Andragradsfunktionen på allmänn form [math]f(x) = ax^2 + bx + c[/math].

Exempel: Andragradsfunktionen [math]f(x) = 2x^2 - 4[/math].

2. Vertex och nollställe

Andragradare nollställen.ggb.png

Varje parabel har en extrempunkt där den antar sitt högsta eller lägsta värde. Dessutom kan den ha ett eller två nollställen men det är inte alltid så.

3. Fokus och styrlinje

Andragradare styrlinnje.ggb.png

Andragradsfunktionen beskrivs och ritas upp utifrån en linje och en punkt.

4. Värdetabell

Värdetabell exempel1.png

Som med alla funktioner kan man göra en värdetabell med x- och y-värden. När dessa talpar ritas in i ett koordinatsystem får man funktionens graf.

Uppgift
Tala till filmen - förklara vad vi ser


Silent Video


Vii berättar om uppgiften. (se diskussionen)


Microsoft Office Sway (2013–2018).svg
Swayen till detta avsnitt: Andragradsfunktioner
Kortdiagnos 4

Gnome-dev-printer.svg
Du kan printa denna! Kortdiagnos4


Uppgift
Lös uppgifterna i denna gamla Diagnos 12
Genomgång av diagnosen: Facit till Diagnos 12

Exit ticket

Vi diskuterar hur man bäst kommenterar filmen ovan och vilka begrepp man bör använda.