Tal och räkning år 7

Från Wikiskola
Hoppa till: navigering, sök


Välkomna till en ny termin!

Först ska vi gå igenom Mina klassrumsregeler som handlar om hur jag vill ha det i klassrummet. Jag hoppas att alla håller med. Dessa regler gäller i alla sammanhang, oavsett om det är no, matte eler mentorstid.

När det gäller undervisningen i matte kommer det att se ut som förra året.

 • Information på wikiskola.se
 • bloggarna
 • resultat i infomenor
 • Läxor varje vecka utom när det är prov
 • Beting
 • Vi kommer ofta att arbeta utanför boken. Det kan vara laborationer, praktiska uppgifter, stenciler, spel, datorövningar, mattekluringar, känguru, skrivövningar, etc. Nytt för i år är halvklasslektioner i 7F.
 • Prov men förhoppningsvis även andra kunskapskontroller.
 • Möjlighet att göra prov för år 8.

Planer

Lektion 1 aritmetik år 7

Uppgift nr 9

Placering

Ni får skrivhäften, läxhäften och er mattebok.

Det går bra att börja räkna från sidan 8.

Den som mmissat diagnosen får göra den nu.

Vi avrundar med att lösa uppgift 9 på tavlan.

Kortfilm. Begreppen addition, subtraktion, multiplikation .. förklaras


Lektion 3 Decimaler

decimaltal

Vi tittar på arbetsplanen och vi väljer beting.

Decimaler är på sidan 12-13 i boken.

Se en kortfilm. Decimaler på Kunskapshubben

Uppgift Hur många centimeter är 2,375 meter?


Lektion 4 - tallinjen

Tallinje.png

Mål. Förstå hur tiossystemet funkar - talsystemet

Introduktion: Vi ritar en tallinje på tavlan. Den sträcker sig från 1-100. Man kan sätta ett halvtjockt streck vid 50. elle ett var tionde. Sedan små streck för ental om man kunde förstora den. Låt eleverna komma fram och rita in tal. Tar det stopp? Zooma. Hur många tal finns det?

En annan från 1-10.

En tredje från 0-1.

 • Nu kan ni komma fram en och en och sätta ut tal på tallinjen

Datorövning: En övning i att rita tallinjer i powerpoint.

Räkneuppgifter till tallinjen på sidan 14-15 i matteDirekt år 7.

Datorövning. Matteva - storleksordna tal

Lektion 5 - Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000, ...

Gånger 100.png
Ganger 01.png
Delat01.png

Mål: Multiplikation och division med 10, 100, 1000

Förmodligen kan du multiplicera med 10, 100 och tusen om det är heltal.

 10* 15 = 150. man lägger till en nolla.

På samma sätt vet du hur man delar med 10 osv.

 3700 / 100 = 37. Ta bort nollor.

Om det är decimaltal så flyttar du decimaltecknet.

 10 * 37,5 = 375
 37,5 / 10 = 3,75

Räkna själv. MatteDirekt år 7, sid 16-17.

Men vad händer om du multiplicerar eller dividerar med 0,1 0,01 eller 0,001?

Det ser du på bilden till vänster.

Mål över G: Multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001

 • Läsanvisning: Tetra B sid 8-11 (Stencil)

Datorövning. Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000

Lektion 6 - Enheter

6b.png
131313.png
Kilogrammm.png

Uppföljning till läxa 1. Diskutera uppgifterna 6b och 13 på tavlan. Du ser dem här bredvid.

Längdenheter

Fundera på omdu kan alla dessa omvandlingar.

 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm = 1 000 000 mikrometer
 0,001 m = 1 mm | 0,01 m = 1 cm | 0,1 m = 1 dm
 1 km = 1000 m  | 10 km = 1 mil

Konvertera.nu

Titta på denna sida och svara på frågorna: konvertera.nu

Klicka på länken Volym. Välj sedan Signifikanta siffror 1. Då blir det en decimal. Testa att skriva 1 på liter och klicka utanför rutorna.

 1. Volym: Hur många centiliter går det på en liter?
 2. Volym. Hur många ml är en kubikcentimeter?
 3. Längd. Hur många meter är 1,2 km?
 4. Längd. Hur många nanomater går det på en mikrometer?

SI-enheter på wikipedia

Räkna själv:

 • grundkurs: Enheter sidorna 18-20 i MatteDirekt.
 • överkurs: Röd kurs sid 36-37 om talsystemen i olika kulturer

Lektion 7 - Avrundning

Enkelt uttryckt. 1,2,3,4 avrundas nedåt. 6, 7, 8, 9 avrundas uppåt. numera avrundas femman uppåt men när jag lärde mig matte fanns det en krångligare regel så därför händer det att jag tvekar på detta. Så djupt sitter det man drillats i.

Mål: Kunna avrunda heltal och decimaltal

Datorövning från Matteva. Avrundning

 • MatteDirekt år 7, sid 10.
 • Matematikboken X sid 19-20 (stencil).

Lektion 8 - Överslagsräkning

Mål: Överslagsräkning

Gemensam övning

Räkna själv

 • Röd kurs sidorna 34-35 i matteDirekt.
 • (Matematikboken X sid 21-25 (stencil i pärmen).)

Datorövning. Matteva - uppskattning

Repetition

Inledning

Vi har nu gått igeneom alla delar som ingår i grundkursen för år 7. Nu ska vi testa vad ni kan och sedan ska ni få öva mer på det ni behöver öva mer på. beroende på hur långt ni kommit finns det två alternativ för vad ni ska göra. endast ett gäller.

Antingen gör ni diagnosen.

Eller så gör ni Repetitionsuppgifter på stencil.

Avslutning. Vad behöver vi jobba mer med?

Repetition 2

Delbarhet.png
Summa100.png

Genomgång läxa 2: uppgifterna 10 och 13.

Det blir inget extraprov på detta kapitel.

Jobba färdigt med diagnosen eller repetitionsuppgifterna.

Kluring. Vi vet att man kan testa om ett tal är delbart med tre genom att undersöka om siffersumman är delbar med tre. Men hur kan det vara så. Fundera ut en förklaring och blogga den.

Därefter:

 • blå kurs eller röd kurs beroende på diagnosen

Lektion 9 - Faktorisering

Genomgång läxa 3: uppgifterna 6B ? och 10.

Mål: Kunna faktorisera tvåsiffriga tal.


 • Memoryspel för att öva på att känna igen faktoriseringar. Memory kan säkert användas till en mängd övningar. I detta fall har jag gjort mallen i ppt där man printar åhörarkopior med sex bilder per sida. Varje bild är ett kort som man kan klippa ut och plasta in.
 • Uppgift. Du ska hitta på en matteuppgift. Den ska vara av typen - faktorisera talet xx. Du ska bestämma vad xx är för ett tal. Gör uppgiften svår genom att hitta på ett klurigt xx-tal. Alltså, hitta på det svåraste talet mellan 1-100 att faktorisera. Testa det på en kompis.

Datorövninga från matteva. http://www.skolresurs.fi/matteva/taluppfattning/faktorisering.html Faktorisering

Utmaning: spela 21

Lektion 10 Primtal

Delbartm7.png

Mål: Veta vad ett primtal är och hur man undersöker om ett tal är ett primtal.

 • Spela Kenken. Där inser du att det kan vara bra att lära sig faktorisering.
 • MatteDirekt år 7 sid 38-39.
 • Hitta-primtalsspel med tärningar vilket jag kallat kryssa fullt. Poängen med spelet är att ....som vi förstår att ... vill inte avslöja mer.
 • Wikipedia förkarar Eratosthenes såll och jag lade till några uppgifter.
 • Matte Direkt sidan 41 om Eratosthenes beräkning av jordradien.
 • Pröva gärna att använda Excel för att undersöka om ett tal är ett primtal.

Datorövning. Lär dig mer om ett tal genom WolframAlpha. Du ser bland annat hur talet delas upp i faktorer. Skriv bara talet på raden och klicka enter.

Datorövninga från matteva. Delbarhetsreglerna

 • Här kan det vara bra att känna till att:
Ett helt tal är delbart med
2, 	om sista siffran (entalet) är jämt eller 0.
3, 	om talets siffersumma är delbar med 3.
4, 	om det tal, som bildas av de två sista siffrorna är delbart med 4.
5, 	när sista siffran är 0 eller 5.
6, 	när villkoren för 2 och 3 både är uppfyllda.
7, 	när talets tiotal minus dubbla antalet av talets ental är delbart med 7.
      Ex.:392 är delbart med 7 (39-4=35)
8, 	när det tal, som bildas av de tre sista siffrorna är delbart med 8.
9, 	när talets siffersumma är delbar med 9.
10, 	när talets sista siffra är en nolla.

Denna lista kommer från denna sida

 • Matte Direkt sidan 41, magiska kvadrater.
 • Matte Direkt sidan 43, fattiga, rika och perfekta tal.

Lektion 11 - Repetition

Termplusterm.png

se igeniom målen i arbetsplanen och repetera huvudräkning, multiplikation med uppställning, kort division etc.

prov

Olleispåret.png

Tisdagen den 4 oktober.

Om du vill veta vad som gäller för proveet bör du läsa *arbetsplanen med målen för området.

Arbetsplanen innehåller desutom exempel inom varje mål. Ett bra snabbtest är att du kollar om du kan lösa dessa exempeluppgifter.

Övrigt

Projektarbete

 • Huvudräkning av Wiggo Kihlborn, är en powerpoint som jag har på hårddisken. jag skulle gärna publicera den om jag hade tillstånd men just nu har jag inte författarens kontaktuppgifter så jag kan inte ens fråga om han samtycker. Tills vidare finns boken Huvudräkning av författaren. jag tänker att eleverna kan få en huvudräkningsregel var att lära ut med exempel och förklaringar.