Relevansuppgiften i Ma3c

Från Wikiskola
Hoppa till: navigering, sök
Gottfried Wilhelm Leibniz, Bernhard Christoph Francke

Relevansförmågan är det korta namnet på förmågan att relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. Den prövas till viss del fortlöpande under diskussioner och reflektioner på lektionerna. Den prövas sällan på kapitelproven och aldrig i de nationella proven. En rättssäker bedömning i en matematikkurs kräver därför att vi ägnar särskild uppmärksamhet åt relevansförmågan. Du ska därför utföra en inlämningsuppgift där relevansförmågan bedöms.

Uppgift
Relevansförmågan i Ma3c

Skriv en uppsats om 1-2 sidor, Times New Roman 12. Välj ett ämne enligt nedanstående förslag:

  1. Välj en person som haft stor betydelse för utvecklingen av någon del av kursen och beskriv dess betydelse i ett idéhistoriskt perspektiv.
  2. Välj ett relevant område inom matematiken och resonera om dess betydelse för samhällsutvecklingen.
  3. Välj någon del av matematiken i kursen och förklara samt exemplifiera vilken yrkesmässig nytta man kan ha av den.
  4. Välj någonting i kursen som påverkat dig personligen och berätta varför.

Inlämning: Ladda upp en pdf på F7.


Kriterier


Gör så här för bra betyg
E: Du skriver om något del av matematiken som finns i kursen och beskriver dess nytta eller tillämpning.
C: Som ovan men också med flera exempel, tydliga förklaring, bilder och referenser.
A: Som ovanstående och med användande av korrekta begrepp, tydliggörande av modeller, fördjupade resonemang och utmärkt kommunikation.